۲۸ تیر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7729483
T T
۰ نفر

دانش مهمترین رکن مدیریت است

۲۸ تیر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7729483
دانش مهمترین رکن مدیریت است # تبریز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/04/84 داخلی.همایش.مدیریت به گفته معاون آموزشی موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دانش مهمترین رکن مدیریت در طول تاریخ بوده است. فرج الله رهنورد، روز سه شنبه در همایش مدیریت دانایی در تبریز، یکــی از مهمترین وظایف مدیران را تسهیل تعاملات بین کارکنان برای تقویت سطح دانش و دانایی آنان و تاثیر آن بر شالوده دانش سازمانی عنوان کرد. وی گفت: در سازمانی که میزان تعاملات بین اعضا در حداقل باشد، دانـــش و دانایی راهی برای رشد و تعالی نخواهد یافت. وی با ارزیابی وضعیت موجود سازمان ها در عرصه بین المللی افزود: امروزه با پیدایش اقتصاد مبتنی بر دانش، دیگر شاخص رشد مالی، براساس تولید نیست بلکه نشر دانش، ابداع، و انتشار اطلاعات و ایده ها برای تضمین موفقیت های فردی و سازمانی امری ضروری محسوب می شود. در همایش یک روزه " مدیریت دانایی " مدیران دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی با مفهوم مدیریت دانایی و نقش آن در یادگیری سازمانی آشنا شدند. (612/587)
۰ نفر