۲۶ تیر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7729051
T T
۰ نفر
فرهنگیان بازنشسته کازرون خواستار اجرای عدالت در احکام حقوقی خود شدند # کازرون ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/04/84 داخلی.اجتماعی.فرهنگی.بازنشستگان. فرهنگیان بازنشسته کازرون فارس با امضا وارسال توماری برای مجلس شورای اسلامی، خواستار اجرای عدالت اسلامی در احکام حقوقی خود شدند. دراین تومار که توسط یک هزار نفر از فرهنگیان بازنشسته شهرستان کازرون امضا شده و نسخه ای از آن، روز یکشنبه دراختیار دفترایرنا قرارگرفت ، آمده است:افزایش 12 درصدی حقوق ما بازنشستگان آموزش وپرورش در مقایسه با افزایش حقوق شاغلان و تورم موجود، عادلانه نیست. در این تومار آمده است:این میزان افزایش حقوق بازنشستگان پاسخگوی نیازهای ما نیست و امید داریم مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای عدالت اسلامی در مورد احکام حقوقی فرهنگیان بازنشسته اقدام کند. فرهنگیان بازنشسته کازرون همچنین در اعتراض به کم بودن درصد افزایش حقوق خود، از تحویل احکام حقوقی مربوطه خودداری و این احکام را به پیوست تومار برای مجلس شورای اسلامی ارسال کردند. 2779/674
۰ نفر