۸ تیر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7725614
T T
۰ نفر
استاندارتهران: ایران قدرت هشتم اقتصادی در آسیا است # تهران بزرک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 08/04/84 داخلی.اقتصادی. بهره وری. استاندار تهران گفت: باوجود غول های اقتصادی درآسیا ایران قدرت هشتم اقتصادی در این قاره است. "علی رحمانی" روز چهارشنبه در همایش توجیهی "طرح تهیه و تدوین سند بهره وری استان تهران در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود: ایران با 181 میلیارد دلار با رتبه هفتم وششم فاصله دارد و سعی داریم طی برنامه چهارم توسعه به رتبه ششم اقتصادی در آسیابرسیم . وی ادامه داد: در عصر حاضر "ارتقای بهره وری" به مثابه یکی از ضرورتها و وسایل مهم و اصلی توسعه کشورها ،مورد توجه مدیران و برنامه ریزان قرار گرفته و برای تحقق آن تدابیر ویژه ای اندیشیده شده است . رحمانی گفت : در کشور ما اهمیت و ارزش بهره وری به درستی شناخته نشده است ، در حالی که یکی از مشکلات عمده گریبانگیر تمامی بخشها و سطوح جامعه ،عدم کارایی و بهره وری می باشد. وی خاطر نشان کرد: در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور، برای تحقق 3/31 درصد از رشد اقتصادی ،ازطریق ارتقای بهره وری کل عوامل تولید هدف گذاری شده است . استاندار تهران افزود: بهره وری اگر چه در کشور ما مقوله تازه ای است و در سالهای اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است ; اما به موفقیتهایی نیز دست یافته است که آینده روشن ارتقای بهره وری در ایران را نوید می دهد.
تهرام/پ/1354/683
۰ نفر