۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7711428
T T
۰ نفر
بهره برداری از یک طرح کشاورزی در شهرستان سمیرم آغاز شد # اصفهان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 08/02/84 داخلی.اقتصادی.نیرو.آب بهره برداری از پروژه شبکه آبیاری و زهکشی " حنا" در شهرستان سمیرم از توابع استان اصفهان روز پنجشنبه با حضور وزیر نیرو آغاز شد. مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان گفت :شبکه آبیاری و زهکشی "حنا" در اراضی زیر دست سد مخزنی "حنا" به منظور تامین آب مورد نیاز 9 هزار و400 هکتار از اراضی کشاورزی این منطقه به مرحله اجرا درآمده است. "محمدعلی طرفه" افزود: در این طرح 123 کیلومتر شبکه آبیاری به منظور انتقال 50 میلیون متر مکعب آب در سال از سد خاکی "حنا" به اراضی کشاورزی منطقه و همچنین تامین 30 میلیون متر مکعب آب از منابع زیرزمینی احداث شده است. به گفته وی این طرح آبرسانی با 120 میلیاردریال اعتبار از محل بودجه های عمومی دولت اجرا شده است. همچنین به طور همزمان عملیات خاک ریزی بدنه سدمخزنی "قره قاچ" در شهرستان سمیرم آغاز شد. این طرح به منظور ایجاد یکهزارو500 هکتار اراضی زیر دست سد قره قاچ و همچنین بهزراعی در 700 هکتار از اراضی موجود منطقه اجرا می شود. سد یاد شده با هسته رسی و با ارتفاع 5/43 متر، تاج به طول 645 متر و با حجمی بیش از 21 میلیون متر مکعب اجرا می شود. به گفته "طرفه" هزینه اجرایی این طرح تاکنون 230 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برآورد شده که در صورت تامین به موقع اعتبار در سال 1386 به مرحله بهره برداری می رسد. 541/546/542
۰ نفر