۲۵ دی ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 7682988
T T
۰ نفر
سهم سرانه آرد مصرفی در شهرستان خلخال 110 تن افزایش یافت # خلخال، اردبیل خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/10/85 داخلی.اقتصادی.آرد و نان. فرماندار خلخال گفت: سهم سرانه آرد مصرفی در این شهرستان ماهانه 110 تن افزایش یافت. محسن عیدی روز دوشنبه در جلسه شورای آراد و نان خلخال افزود: با احتساب این افزایش میانگین سهم سرانه هر نفر در این شهرستان از 10 کیلوگرم به 5/12 کیلوگرم رسیده است. وی گفت: با توزیع این میزان آرد به قیمت هز کیلوگرم 450 ریال در بین نانوایی های لواش پز شهر خلخال هر قرص نان در نانوایی های آزاد پز خلخال 125 ریال فروخته خواهد شد. وی افزود: هم اکنون سهمیه آرد خام روستایی این شهرستان به یکصد تن افزایش یافته است. رییس شبکه بهداشت و درمان خلخال هم دراین جلسه بر لزوم اجرای برنامه های کنترلی در نحوه پخت نان در این شهرستان تاکید کرد. دکتر علی خسروی از استفاده نانوایی های بربری پز این شهر از جوش شیرین در پخت نان انتقاد کرد و خواستار برخورد جدی با نانوایان متخلف شد. 7119/618/587
۰ نفر