۱۱ دی ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 7678258
T T
۰ نفر
استاندار اصفهان: تکریم ارباب رجوع باشناسایی و رفع آسیبهای محقق می شود # اصفهان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/10/85 داخلی.اجتماعی.تکریم ارباب رجوع استاندار استان اصفهان گفت: تکریم واقعی ازارباب رجوع در نظام اداری با شناسایی نقاط ضعف و آسیبهای موجود در نظام اداری و رفع آن، محقق می شود.
"سیدمرتضی بختیاری" عصر دوشنبه در همایش تکریم اربـاب رجوع و نظام نامه مدیریت پاسخگویی به شکایات استان اصفهان افزود: موانع و محدودیت های موجود درمسیر تکریم ارباب رجوع در دستگاههای مختلف باید شناسایی شود و با آموزش کارکنان بستر برای اکرام مردم در ساختار اداری فراهم شود. وی تصریح کرد: مردم از حق و حقوق خود به عنوان بیت المال، حقوق کارکنان دستگاههای مختلف را تامین می کنند، تا در مقابل به آنان خدمات ارائه شود.
بختیاری، انتظارات جامعه را فراتر از امکانات موجود دانست و گفت: تحقق برخی از انتظارات به دلیل موانع موجود در کوتاه مدت میسر نیست. وی، اتخاذ تصمیم ها و دستورالعمل های ناهماهنک را از فرآیندهای گزنده ای دانست که باعث ایجاد اشکال در انجام امور می شود. بختیاری، تملق گویی را آفت مدیریت دانست و گفت: اگر دل وزبان افراد یکی باشد، تملقها از میان برمی خیزد. وی تصریح کرد: تمامی دستگاههای اجرایی موظف به پاسخگویی مراجعان هستند و در صورتی که در انجام این مهم قصوری صورت گیرد، مصداق تخلف اداری است. 558/ 546
۰ نفر