۵ دی ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 7676144
T T
۰ نفر
یک مسوول فرهنگی:استفاده غیراصولی ازاینترنت اثرات منفی دربین جوانان دارد # کرج، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/10/85 داخلی.فرهنگی.آموزش وپرورش.جوانان.اینترنت. عضو شورای عالی انجمن اولیا ومربیان وزارت آموزش وپرورش گفت: استفاده نادرست از اینترنت اثرات منفی برای نوجوانان و جوانان به همراه دارد. "محمدرضا شرفی" روز سه شنبه در جمع اولیا ومربیان آموزش وپرورش شهرستان کرج افزود: آثارسوء استفاده از اینترنت، لوحهای فشرده مخرب، ماهواره و بازیهای رایانه ای بدون برنامه ریزی و کنترل والدین بیشترین ضرر را متوجه نوجوانان وجوانان کرده و آنان را دچار پدیده دوفرهنگی می کند. وی تصریح کرد: تحریک اعصاب، اختلالات دریادگیری، آلودگی های اخلاقی، بحران هویت و تخیل گرایی افراطی از مهم ترین پیامدهای استفاده های نادرست از اینترنت می باشد که توجه والدین به این مقوله ضروری است. شرفی خاطرنشان کرد: محبت والدین به فرزندان خود و کنترل رفتار آنان در کاهش آسیبهای اجتماعی موثر است. وی با تاکید بر بسترسازی مناسب توسط معلمان و مدیران در مدارس برای استفاده درست از برنامه های آموزشی و پژوهشی در اینترنت از دیگر راههای پیشگیری از رفتارهای خطرناک در بین نوجوانان و جوانان است. شرفی در ادامه استفاده از کتاب های آموزشی برای آگاه سازی نوجوانان و خانواده ها و ارایه راههای اصولی استفاده ازاین فناوری در جامعه تاکید کرد. دراین گردهمایی یک روزه که بیش از200 نفراز اولیا ومربیان، مدیران مدارس و خانواده های دانش آموزان حضور داشتند، راههای علمی و اصولی از اینترنت را برای حاضران تشریح شد. 7413/ 691/ 1645
۰ نفر