۲۵ مهر ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 7650037
T T
۰ نفر
یک مقام تامین اجتماعی : بازنشستگان شرایط سختی را پشت سر می گذارنند # تهران بزرک ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/07/85 داخلی.اجتماعی.تامین اجتماعی. معاون امور بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرک گفت: بازنشستگان شرایط سختی را پشت سر می گذارنند. "سیدجلال ستاری" روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دغدغه های اقتصادی، امور درمانی و تغذیه سالم، عدم استفاده از تجربه و دانش بازنشستگان و تکریم شایسته آنان، عمده ترین مشکلات جامعه بازنشستگان است. وی اظهار داشت: پرداخت مستمری بازنشستگی و تامین شرایط زندگی مناسب برای بیمه شدگان به هنگام بازنشستگی، یکی از کارکردهای اصلی نظام بیمه های اجتماعی بوده وسازمان درقبال دریافت حق بیمه از بیمه شدگان دردوران اشتغال آنان، مسئولیت پرداخت مستمری و ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان رادرهنگام بازنشستگی بر عهده دارد. ستاری افزود: در تعیین میزان مستمری قابل پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی دو عامل شامل "سابقه پرداخت حق بیمه" و "حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه" نقش اساسی را ایفا می کند. معاون اموربیمه ای اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرک گفت: برای تعیین میزان مستمری متعلقه به هر فرد بازنشسته پس از محاسبه متوسط مزد یا حقوق بیمه شده عدد بدست آمده در سابقه پرداخت حق بیمه ضرب شده و سپس عدد حاصله بر 30 تقسیم می شود. وی افزود: در پرداخت مستمری به بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی محدودیت و سقفی وجود نداشته و متوسط مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه در آخرین دو سال پایانی اشتغال بیمه شده مبنای اصلی محاسبه مستمری استحقاقی بازنشستگی می باشد. ستاری، بااشاره به ورود افراد از کارافتاده به سیستم بازنشستگی اظهار داشت: بر اساس ماده 91 قانون تامین اجتماعی فردی که سلامت، سر کار رفته و در یک مقطع زمانی عارضه ای برایش پیش آمده اگر به تشخیص کمیسیون پزشکی 66 درصد از کارافتاده باشد، از تمامی مقررات بازنشستگی بهره مند می شود. وی افزود: این آسیب چه براثر حادثه ناشی از کار و بیماری حرفه ای بوده و چه بر اثر حوادث و بیماری های عادی، بیمه شده از کار افتاده کلی شناخته می شود. ستاری یادآورشد: میزان مستمری ازکارافتادگی بیمه شدگان تامین اجتماعی به سابقه پرداخت حق بیمه و مزد یا حقوق بیمه شده طی 720 روز قبل از وقوع حادثه یا شروع بیماری بستگی دارد. وی در خصوص تمرکز سوابق بیمه ای خاطرنشان کرد: بیمه شدگان تحت پوشش به منظور متمرکزکردن سوابق بیمه ای خود در یک شعبه در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه در شعبه دیگری را نیز دارند، باید مراتب را به شعبه ای که حق بیمه کنونی خود را به آن می پردازند، اعلام کنند. تهرام/ت/2335/588/1547
۰ نفر