۲۷ شهریور ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 7640552
T T
۰ نفر
تیم مشهد قهرمان نخستین دوره مسابقات دوچرخه سواری بانوان خراسان شد # مشهد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/06/85 داخلی.ورزشی.دوچرخه.سواری. تیم دوچرخه سواری مشهد ج با کسب 156 امتیاز قهرمان نخستین دوره مسابقات دوچرخه سواری بانوان خراسان رضوی شد. در این مسابقات که از دیروز در مجموعه ورزشی گلبهار مشهد آغاز شده بود، تیمهای مشهد الف با کسب 123 امتیاز و نیز نیشابور ب به همراه مشهد ب بطور مشترک با کسب 90 امتیاز بترتیب دوم و سوم شدند. نتایج انفرادی این مسابقات که روز دوشنبه بکار خود پایان داد، در رشته استقامت 20 کیلومتر دوچرخه کورسی به شرح ذیل است: مریم عابدی،مهدیه کوشکی و فاطمه عابدی از مشهد الف، ج و ب، بترتیب اول تا سوم شدند. در رشته استقامت 15 کیلومتر دوچرخه کوهستان افسانه سجادی،سمیه علیمحمدی و میترا تشکری از مشهد الف و ج بترتیب اول تا سوم شدند. در رشته تایم تریل انفرادی 4000 متر دوچرخه کورسی هم مهدیه کوشکی، مریم عابدی و فاطمه عابدی از مشهد ج، الف و ب مقامهای اول تا سوم را بدست آوردند. در رشته تایم تریل انفرادی 3000 متر دوچرخه کوهستان نیز سمیه علیمحمدی میترا تشکری و افسانه سجادی از مشهد ج و الف بترتیب اول تا سوم شدند. در این مسابقات شش تیم از مشهد و نیز شهرستان نیشابور شرکت داشتند. 2715/662/659
۰ نفر