۲۵ شهریور ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 7639618
T T
۰ نفر
استانداراستان مرکزی:حماسه دفاعمقدس بایدباشیوه های هنری به نسلها منتقل شود # اراک ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/06/85 داخلی. فرهنگی .دفاع مقدس استانداراستان مرکزی گفت: حماسه و حقایق دفاع مقدس باید بازبان و شیوه های مختلف هنری و ادبی به نسل جوان و نسلهای اینده منتقل شود. "عبدالله سهرابی" روز شنبه در دیدار با دبیر و اعضای مجمع خبرنگـاران و نویسندگان دفاع مقدس استان مرکزی در اراک افزود: نباید اجازه داد فرهنک اپثار و شهادت و حماسه تابناک دفاع مقدس کم رنک شود. وی افزود: حقایق دفاع مقدس باید به صورت شفاف و دقیق و به صورت کارشناسی به جوانان منتقل شود تا این قشر دچار سردرگرمی نشود. سهرابی گفت: مجمع خبرنگاران و نویسندگان دفاع مقدس مسوولیت سنگینی برعهده دارد وباید باتعیین کمیته های تخصصی برای نهادینه شدن این فرهنک در جامعه تلاش کند. دبیرمجمع خبرنگاران و نویسندگان دفاع مقدس استان مرکزی نیز در این نشست افزود: این مجمع از اواخر سال گذشته فعالیت خود را آغاز و تا کنون بیش از 50 عضو خبرنگار، نویسنده، دانشجو و استاد دانشگاه دارد. "محمد جمال باقری " گفت: این مجمع برای تعامل با رسانه ها درباره اشاعه فرهنک دفاع مقدس آمادگی کامل دارد. وی افـزود: نهادینه شدن فرهنک دفاع مقدس در جامعه یکی از دغدغه های مهم مسوولان است که باید در این زمینه همه تلاش کنند. درپایان این نشست مقررشد که اعضای مجمع به صورت ماهانه نشستی با استاندار استان برگزار کنند. 556/517/
۰ نفر