۲۵ شهریور ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 7639517
T T
۰ نفر
رییس فدراسیون : تبلیغ برای گسترش ورزشهای همگانی در کشور ضعیف است # نوشهر ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/06/85 داخلی.ورزشی.ورزشهای همگانی. رییس فدراسیون ورزشهای همگانی گفت: تبلیغات برای ورزشهای همگانی در کشور ضعیف است و برای توسعه آن باید برنامه ریزی کرد. "سیدباقر فاطمی نسب" روز شنبه در گفت و گو با ایرنا در چالوس افزود : از ظرفیتهای رسانه های تصویری، مطبوعات ، بروشور و کتاب برای گسترش ورزشهای همگانی در کشور استفاده نشده است. وی نقش آموزش و پرورش را در گسترش این ورزش موثر دانست و اظهار داشت : ورزشهای همگانی را باید در جامعه و مدارس نهادینه کرد. وی اضافه کرد : در زمان حاضر در شیوه اجرای همایش ورزشهای همگانی در کشور وحدت رویه وجود ندارد. فاطمی نسب گفت : اکنون هر دستگاه و اداره به شیوه خود اقدام به برگزاری همایش ورزشهای همگانی می کند که اصولی نیست. رییس فدراسیون ورزشهای همگانی گفت: در سال جاری 25 انجمن ورزش این فدراسیون، کلاسهای آموزشی رایگان برای گسترش این ورزش برگزار کرده است. طبق آمار حدود 10 درصد جمعیت کشور به ورزشهای همگانی می پردازند. 2603/621/508
۰ نفر