۱۳ شهریور ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 7636184
T T
۰ نفر
944 عروس وداماد تحت پوشش کمیته امداد دراستان مرکزی تشکیل خانواده می دهند # اراک ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/06/85 داخلی.اجتماعی.کمیته امداد همزمان با نیمه شعبان 944 عروس وداماد تحت پوشش کمیته امداد استان مرکزی رندگی مشترک خود را آغاز می کنند. به گزارش روابط عمومی کمیته امدادامام خمینی استان بیش از 944 سری جهیزیه به ارزش 32 میلیارد و 500 میلیون ریال به این افراد اعطا می شود. همچنین، 152 خانواده کم درآمد هر کدام با رقمی نزدیک بر دو میلیون ریال تحـت حمایـت کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی قرار خواهند گرفت. گزارش می افزاید: تا پایان امسال نیز یک هزار و 983 جهیزیـه به ارزش هفت میلیارد و 275 میلیون ریال در اختیار مددجویان تحت پوشش کمیته امداداستان قرار می گیرد. 2345/557
۰ نفر