۵ شهریور ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 7633212
T T
۰ نفر

یکهزار و 850 مدرسه شبانه روزی در کشور فعال است

۵ شهریور ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 7633212
یکهزار و 850 مدرسه شبانه روزی در کشور فعال است # تبریز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/06/85 داخلی.اجتماعی.فرهنگی.مدارس. معاون توسعه و امور مشارکت های مردمی وزیر آموزش و پرورش گفت: هم اکنـون یکهزار و 850 باب مدرسه شبانه روزی در کشور فعال است. غلامحسین حیدری روز یکشنبه در همایش مدیران مدارس شبانه روزی آذربــایجان شرقی، افزود: در این تعداد مدرسه شبانه روزی 287 هزار و 616 نفر دانش آموز به تحصیل اشتغال دارند. وی اظهارداشت: امسال نیز در راستای توسعه مدارس شبانه روزی در مناطـــق محروم و مرزی کشور قرار است 42 باب مدرسه ساخته شود که بــرای آن اعتباری معادل 18 میلیارد و 600 میلیون ریال در نظر گرفته شده است. حیدری، مدارس شبانه روزی را به شمشیر برنده ای تشبیه کرد که اگر مورد بی- توجهی و در دست افراد ناسالم قرار گیرد، بسیار کشنده خواهد بود. وی تصریح کرد: مدارس شبانه روزی در توسعه تعلیم وتربیت درسطح کشور بسیار موثر است اما باید این تاثیرگذاری با دقت و برنامه ریزی خاصی دنبال شود. حیدری، تعهد وتخصص رااز معیارهای مهم انتخاب افراد شاغل در مدارس شبانه روزی عنوان کرد. وی گفت: هدف اصلی واساسی ازفعالیت مدارس شبانه روزی تقدم تزکیه بر تعلیم است که باید این اصل توسط مدیران و سرپرستان مورد توجه جدی قرار بگیرد. (2543/586/587)
۰ نفر