۲۵ مرداد ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 7629978
T T
۰ نفر

شناسنامه اقتصادی استان کرمان در حال تدوین است

۲۵ مرداد ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 7629978
شناسنامه اقتصادی استان کرمان در حال تدوین است # کرمان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/05/85 داخلی.اقتصادی.آمار. مسوول هسته تحقیقات اقتصادی دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه شهید باهنر گفت: شناسنامه اقتصادی و راهنمای فرصتهای سرمایه گذاری استان کرمان در این هسته در دست تدوین است. دکتر شهرام گلستانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: این شناسنامه و راهنما طی 9 ماه با حجم کار فشرده تدوین می شود. وی گفت: 15 عضو هیات علمی دانشگاه و چند دانشجو در هفت گروه اجرای این طرح تحقیقاتی را بر عهده دارند. او افزود:این گروهها شامل گروه صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی، زیرساختها، ، فعالیتهای فرابخشی و سنتز هستند. وی گفت: سرگروه هر یک از این گروهها می تواند بر حسب ضرورت از دانشجویان و یا کارشناسان سازمانهای اجرایی کمک بگیرد لذا پیش بینی می شود 15 نفر دیگر به این گروهها ملحق شوند. او افزود: شناسنامه اقتصادی و راهنمای فرصتهای سرمایه گذاری کرمان در شش مرحله تدوین می شود که مرحله نخست آن شامل یک جلد است. این استاد دانشگاه اضافه کرد: تلاش می شود این شناسنامه و راهنما جامع، کامل، به روز و معتبر باشد. وی گفت: شناسنامه و راهنما هر سال براساس اطلاعات جدید به روز شده و کاستیهای آن برطرف خواهد شد. او داشتن ضمانت اجرایی راهکارها و پیشنهادات این دو سند را نشانه اعتبار آنها دانست. وی همکاری دستگاههای دولتی را نیز خوب ارزیابی کرد و گفت: اگر اطلاعات و داده ها درست باشد تجزیه و تحلیل آنها و ارایه راهکار بهتر و سریعتر انجام می شود. او تدوین چنین شناسنامه و راهنمایی را بسیار ضروری برشمرد و افزود: اطلاعات تدوین شده مشخص می کند که سرمایه گذاری در بخیهای مختلف دارای توجیه فنی و اقتصادی است یا نیست. 655/2701/660
۰ نفر