۱۰ تیر ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 7616094
T T
۰ نفر
" هراتی نیک " : باشگاههای صنعت فولاد ، هزینه خود را کاهش دهند # اصفهان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/04/85 داخلی.ورزشی. باشگاه های ورزشی مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی کشور گفت: باشگاهها و تیم های فوتبال تحت پوشش صنعت فولاد کشور با بکارگیری بازیکنان جوان و بومی ، هزینه های خود را کاهش دهند. " احمدعلی هراتی نیک "روزشنبه افزود:این سازمان برای کاهش هزینه باشگاههای تحت پوشش خود برنامه هایی را اتخاذ کرده است. وی با تاکید بر بکارگیری مربیان و بازیکنان بومی وجوان گفت : باشگاههای ورزشی تحت پوشش این سازمان باید از مربیان ایرانی و بازیکنان جوان بومی استفاده کنند و با هزینه کم و منطقی آن را اداره نمایند. مـدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور اظهار داشت: استفاده از بازیکنان بومی باعث تقویت و رشد توانمندی های منطقه خواهدشد. وی افزود: استان های اصفهان ، خوزستان و کرمان که مجموعه تیم های فولاد کشور رادرخود جـای داده اندازتوانمندی های زیادی دراین زمینه برخوردارند. به گزارش روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان ، وی افزود: تعصب وانگیزه های منطقه ای در افراد بومی که بتوانند موفقیت خوبی را در رقابت لیک های ورزشی کشور پیدا کنند ، بیشتر است و بکارگیری این استعدادها باعث کاهش هزینه ها می شود. هراتی نیک باحمایت ازورزش قهرمانی گفت:بودجه های سنگین که در مجموعه فولاد درزمینه ورزش قهرمانی هزینه شده است ،اعتراض برخی باشگاهها که بضاعت مالی لازم را ندارند را موجب شده است. وی تصریح کرد : باید دربودجه ورزش قهرمانی فولاد کشورتجدید نظرشود تااین مسائل به دیگر باشگاهها و بخش ها ضربه نزند. وی گفت:فولاد کشور چهارتیم در لیک برتر فوتبال دارد که در بین سازمان های دیگرصنعتی بی نظیراست و به همین دلیل هزینه های اداره آنهانیز بیشتر است. مدیر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور در خصوص استفاده برخی باشگاههااز بازیکنان غیر بومی و صاحب نام گفت: بازیکنان صاحب نامی که روزهای پایانی ورزش قهرمانی را طی می کنند نباید صرفا بخاطر تبلیغات در باشگاههای صنعتی بکارگرفته شوند. 2355/546
۰ نفر