۲۸ خرداد ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 7612197
T T
۰ نفر
طرح سرشماری عمومی نفوس ومسکن، آبانماه اینده در مازندران انجام می شود # ساری ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/03/85 داخلی.اجتماعی.سرشماری عمومی نفوس و مسکن.مازندران. ششمین طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن از آبان ماه سالجاری همزمان با سراسر کشور در استان مازندران انجام می شود. روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران روز یکشنبه در گزارشی به ایرنا به نقل از مهندس "امیر امینی" رئیس این سازمان بر ضرورت انجام این امر مهم ملی (طرح)تاکید کرد. مهندس "امینی" هدف از اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در این خطه را ، جمع آوری آمار و اطلاعات جامع از جمعیت و خصوصیات جمعیتی ، پراکندگی جمعیت و نیز وضعیت مسکن در اختیار خانوارها عنوان کرد. وی اظهارداشت: از سرشماری عمومی نفوس و مسکن اطلاعات گرانبهایی درباره ویژگیهای پایه ای و خصوصیات جمعیتی و وضعیت مسکن خانوار بدست می آید و سیاستگذاری نظارت و ارزشیابی طرحهای توسعه ملی به بررسی دقیق این اطلاعات نیاز دارد. وی یکی از نتایج طرح سرشماری را مشخص شدن وضعیت جمعیت کشور دانست و ادامه داد: اطلاعات بدست آمده از شماری یک ابزار مهم برنامه ریزی برای مدیران کشور است که اطلاعات پایه ای و اساسی را ارائه می کند و یک چارچوب کاری ده ساله را برای سازمانهای برنامه ریز کشور مشخص می کند. 506/609/ 402
۰ نفر