۲۴ خرداد ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 7611177
T T
۰ نفر
یک مسوول: وجود رانتهای دولتی در پدیده زمین خواری انکارناپذیر است # ایلام ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/03/85 داخلی.اجتماعی.اموراراضی.زمین خواری. رییس سازمان امور اراضی کشور، وجود رانتهای دولتی در پدیده زمین خواری را انکارناپذیر دانست. "علیرضا اورنگی" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: بررسی ریشه ها و عوامل پدیده زمین خواری نشان از وجود دستهایی برخی از کارکنان دستگاه های اجرایی و رانتهای دولتی در بروز زمین خواری دارد. وی افزود: نبود نظارت کامل و ناهماهنگی دستگاه های ذیربط سبب شده برخی از سودجویان با استفاده از موقعیت شغلی خود نسبت به تغییر کاربری زمینهای ملی و منابع طبیعی اقدام کنند. وی تغییر کاربری و استفاده از منابع ملی در راستای فرصت طلبی و سودجویی اشخاص را هدردهنده سرمایه ملی و ظرفیتهای پنهان و آشکار این منابع در افزایش میزان اشتغالزایی و رفاه عمومی دانست. اورنگی تاکید کرد: اکنون با همکاری قوه قضاییه مبارزه با پدیده زمین خواری شدت یافته و این پدیده در کشور تا حدودی کنترل شده است. وی راه اندازی شورای حفاظت از منابع ملی در استانها با حضور دستگاه های اجرایی و نهادهای ذیربط را از مهمترین علتهای کنترل پدیده زمین خواری دانست. وی افزود: اکنون تغییر احتمالی کاربری در اراضی ملی و منابع طبیعی از سوی دستگاه های اجرایی و اشخاص با نظارت ویژه شورای حفاظت از منابع ملی استانها و بر اساس ساز و کارهای قانونی مصوب دولت انجام می شود. وی بدون اشاره به تعداد پرونده های تشکیل شده با موضوع پدیده زمین خواری در کشور، ابراز امیدواری کرد، در آینده نزدیک این پدیده شوم ریشه کن شود.
رییس سازمان امور اراضی کشور برای معرفی مدیر جدید امور اراضی ایلام به این استان سفر کرده است. 2486/565/633/566
۰ نفر