۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 7595552
T T
۰ نفر
معلمان و دانش آموزان بندرانزلی، اشکها و لبخندهای مشترک # بندرانزلی ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/02/85 داخلی.فرهنگی.آموزش و پرورش. هر سال روز معلم که فرا می رسد ، بسیار از معلم و ارج و منزلت او و یا از دردها و مشکلات او گفته و نوشته می شود. اما معلم در ارتباط بادانش آموز است که معنا می گیرد و از همین رو بسیاری ازمسائل ومشکلات، دردها و شادی ها و اشکها و لبخندهای آنها مشترک می شود. اغلب معلمان بندرانزلی درفضاهای آموزشی فرسوده ای درس می دهند که چه بسا خود روزی شاگرد آن بوده اند، مدارس قدیمی که به تائید مسوولان 40 درصد آنها دچار فرسودگی شدید هستند، کلاسهای کوچک و دل گیر، میز و نیمکتهای مستعمل محیط کاری آنان است، فضایی که 9 ماه از سال روزی پنج ، شش ساعت را در آن می گذرانند. فضاهایی که بسیاری از آنها حتی امکانات گرمایشی و سرمایشی مناسب ندارند و حیاط برخی از آنها نیز چند ماه از سال تحصیلی دچار آب گرفتگی است. کلاسهایی که استاندارد تعداد دانش آموز در آن رعایت نشده و معلمان باید با همه مسائل و مشکلات و دردهای شخصی شان به طور متوسط با30 دانش آموز سر و کله بزنند. دانش آموزانی که به تائید مسوولان آموزش و پرورش شهرستان حدود نیمی از آنها در خانواده های کم درآمد و دچار مشکلات مالی زندگی می کنند. مشکلاتی که مشاهده آن روح و جسم حساس معلمان را می آزارد و برخی از آنها را وا می دارد که به رغم محدودیتهای مالی گاهی خود به شکل غیرمستقیم به کمک به دانش آموز بپردازند. سیستم آموزشی قدیمی، بی روح و ناکارآمد که روح وجسم دانش آموز را فرسوده می کند بر معلم نیز بی تاثیر نیست و به مرور ذهن او را نیز خسته و غیرپویا می سازد. فقدان وسایل کمک آموزشی ، کمبود کتابهای جدید و منابع تحقیقاتی، فیلم، رایانه و وسایل و تجهیزات روز درمدارس، فقدان آزمایشگاه، نبود امکانات گردشهای علمی، اردوهای علمی، تفریحی، نیز این دو قشر را تقریبا به یک اندازه رنج می دهد و امکان پویایی را در آنها کاهش می دهد. نبود فضاهای ورزشی، تفریحی مناسب در مدارس موجب می شود که دانش آموز تمام انرژی خود را سر کلاس، درموقع نامناسب و گاه به شکل نابجا بروز دهد و این هم بر کیفیت آموزش و هم برروحیات دانش آموز و نحوه پرورش او تاثیر نامناسب می گذارد و معلم را دچار فرسودگی و خستگی مضاعف می کند. با این همه آموزگاران و دبیران شهر ساحلی بندرانزلی با دلهایی که گویا بزرگی را از دریای آن وام گرفته اند تمامی این مشکلات را صبورانه تحمل می کنند تا چراغی را فراروی فرزندان این خطه روشن سازند. معلمانی که غمهایشان را برای خود نگه می دارند و شادی هایشان را با دانش آموزانشان تقسیم می کنند. آموزگارانی که برای دانش آموزان گاه مانند مادر یا پدری مهربان کودک را زیر چتر عاطفه خود می گیرند و ابتدایی ترین چیزهایی را که کودک باید در خانواده می آموخت صبورانه به او می آموزند. معلمانی که دردهای کودکان را چون محرم اسراری جویا می شوند و در پی مرهم نهادن بر آن بر می آیند. آموزگارانی که حتی گاه لقمه نان و پنیر خود را به کودکی که از گرسنگی ضعف کرده است می بخشند و شیرینی محبت و توجه را به کودک می چشانند. مدرسانی که نهایت تلاش خود را برای راهیابی شاگردانشان به دانشگاه و کسب جایگاههای بهتری در زندگی به خرج می دهند. آنها که پا به پای دانش آموزان پسر نوجوان در زمین ورزش می دوند تا او را از گام نهادن به بیراهه ها باز دارند، قلم را ، کتاب را به دست او می- دهند تا او را از سرگرم شدن به بازیچه های فریبنده خانمان سوز دور کنند. گرامی باد روح بلند این معلمان و مبارک باد هر روزی که معلمی در آن به آموزش راههایی برای دستیابی به دنیایی بهتر برای کودکان می پردازد. یکهزار و 600 معلم در بندرانزلی کار آموزش 26 هزار دانش آموز را در 215 آموزشگاه این شهرستان بر عهده دارند. 620/618/601
۰ نفر