۶ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 7593590
T T
۰ نفر
عملیات اجرایی آبرسانی به روستای جوشقان ساوه به پایان رسید # ساوه ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/02/85 داخلی.اقتصادی.آبرسانی.روستایی مدیرشرکت آب وفاضلاب روستایی ساوه گفت: در راسـتای دستیابی به اهداف شهر سالم-روستای سالم عملیات آبرسـانی به روستای جوشقان از توابع نوبران این شهرستان روز چهارشنبه به پایان رسید. "علی اصغراحمدبیگی" درگفت و گو باایرناافزود: این عملیات شامل چهار هزار و800 متر خط انتقال و حفر یک حلـقه چاه به عمق 140 متر، تـجهیز کامل شبکه داخلی، مخزن بتونی ظرفیت 200 مترمکعب و سیستم کلزرزنی است. وی بدون اشاره به اعتبارهزینه شده دراین طرح گفت: محل تامین این اعتبارات ازاعتبارات مناطق محروم شهرستان ساوه است. وی گفت:با اتمام این طرح 520 خانـوار روستای جوشقان از خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی بهره مند شدند. 63 روستای شهرستان ساوه با جمعیتی بیش از 12 هزار نفر تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی قرار دارد. 2460/630/557
۰ نفر