۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 7592402
T T
۰ نفر
تیم فوتسال" مرزن قزل " مرزن آباد قهرمان لیک برتر مازندران شد # ساری ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/02/85 داخلی.ورزشی.فوتسال. مسوول کمیته فوتسال هیات فوتبال مازندران گفت : تیم فوتسال "مرزن قزل" مرزن آباد با ثبت یک رکورد درفوتسال استان مازندران ، عنوان قهرمانی لیک برتررا به دست آورد وبه رقابتهای زیرگروه کشور راه یافت. "سرهنک رجبی" روز یکشنبه گفت: این تیم تمام 14 بازی خود در رقابتهای لیک برترفوتسال استان راباپیروزی پشت سرگذاشت وقاطعانه قهرمان شد. وی افزود : تیم شهدای رستمکلا با 29 امتیاز و 13 امتیازکمترازتیم مرزن قزل مرزن آباد، درمکان دوم جای گرفت. وی اضافه کرد: تیم همیاری سادات شهر با25 امتیازدر مکان سوم ایستاد وتیمهای جانبازان استان با29، تاج موبایل نوشهربا15 ، اتحاد نوربا 14 ، شهرداری نکابا13 و شهروند پل سفید با7 امتیازبه ترتیب درمکانهای چهارم تاهشتم قرارگرفته اند. وی ادامه داد: همچنین درپایان رقابتهای لیک دسته اول فوتسال مازندران تیم خشکبارشریفی آمل باغلبه برمقاومت آبلو نکا به قهرمانی دست یافت. 608/2589
۰ نفر