۱۹ فروردین ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 7587031
T T
۰ نفر
مدیرکل اجتماعی استانداری خراسان شمالی بر توسعه شوراها تاکید کرد # بجنورد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/01/85 داخلی.اجتماعی.شوراهای اسلامی. مدیر کل اجتماعی، انتخابات و شوراهای استانداری خراسان شمالی گفت: برای نیل به عدالت اجتماعی و اهداف برنامه چهارم توسعه، شوراهای اسلامی روستایی و شهری اعم از فرادست و فرودست باید توسعه یابند. "یحیی خاکی" روز شنبه در نشست تدوین برنامه های بزرگداشت روز شوراهای اسلامی افزود: اگر زمینه حضور مردم و شوراهای اسلامی در تصمیم سازیها فراهم شود، می توان به برقراری عدالت اجتماعی بیش از پیش امیدوار بود. او بیان کرد: متاسفانه هنوز بسیاری از دستگاههای دولتی در مورد جایگاه شوراهای اسلامی و میزان اختیارات و قدرت تصمیم گیری این نهاد مردمی، آگاهی کافی ندارند. وی ارایه تصویر روشن از جایگاه شورا و حیطه اختیارات آنها به دستگاهها و از سوی دیگر افزایش سطح آگاهی اعضای شوراها را راه حل این مشکل دانست. او گفت: شوراهای اسلامی به عنوان سرمایه و منابع عظیم یک جامعه، گستره ای بسیار وسیع را شامل می شود و از همین حوزه نفوذ گسترده می توان برای تعالی جامعه به طور مطلوب استفاده کرد. وی با اشاره به تاکید بر کاهش تصدی گری دولت در برنامه چهارم، توجه به نقش شوراها و واگذاری امور به مراجع محلی را از جمله راهکارهای تحقق سیاست مذکور عنوان کرد. خاکی تاکید کرد: اگر بخواهیم سیاست تمرکززدایی را در جامعه محقق کنیم، کم هزینه ترین و پرفایده ترین راه تحقق این سیاست، توسعه شوراهای اسلامی است. وی در عین حال اظهار داشت: برای تحقق این اهداف، شوراهای اسلامی باید به توانایی لازم برای انعکاس نیازهای واقعی جامعه دست یابند. او گفت: اگر خواستار جامعه ای پویا و مردم سالار هستیم، توجه به کارآمدی شوراها لازمه اصلی تحقق این امر است. این مسوول افزود: تحقق کارآمدی شوراها جز با ارتقای آگاهی اعضای شوراهای اسلامی از اختیارات این نهاد و قوانین و برنامه های نظام میسر نمی شود. او بیان کرد: شکل گیری این نهاد مردمی در حقیقت پاسخی عینی به ضرورت تحول و تحقق بخشی به حاکمیت ملی و محلی است. وی ارایه طرحهای کارشناسی شده و پیشنهادهای مناسب توسط شوراها به قوای سه گانه را یکی از کارآمدترین راههای انعکاس ضرورتهای جامعه و تاکید بر رفع مشکلات دانست. مدیر کل اجتماعی استانداری خراسان شمالی از فقدان تعامل بین شوراهای اسلامی با دستگاههای اجرایی به عنوان یکی دیگر از مشکلات این نهاد مردمی یاد کرد. خاکی افزود: اگر شوراهای اسلامی با اشراف به قوانین در این محدوده تصمیم کاربردی بگیرند با ارایه آن به دستگاههای اجرایی و پیگیری مدام، می توانند دستگاهها را به اجرای این پیشنهادها ترغیب کنند. وی اظهارداشت : دستیابی به چنین تعاملی نیاز به زمان و آموزش دارد، زمانی که در کشورهای پیشرفته حدود 200 سال را به خود اختصاص داده در حالی که از عمر شوراهای اسلامی در کشورمان تنها هفت سال می گذرد. او تاکید کرد: کاستن از زمان مورد نیاز برای تعالی کار شوراها در کشور نیاز به همدلی دستگاهها و درک مسوولانه آنها از جایگاه شوراهاو نیز افزایش آگاهی اعضای شوراهای اسلامی از وظایف و نحوه انجام آن دارد. 2738/626/659
۰ نفر