۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 7578978
T T
۰ نفر

نگاهی به تبلیغات نامزدهای انتخابات در خمین

۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 7578978
نگاهی به تبلیغات نامزدهای انتخابات در خمین ............................................
خمین ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/12/86 داخلی.سیاسی.انتخابات.هشتم.
داوطلبان نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان خمین با استفاده از متون ادبی وشعر،سعی در جلب نظر مردم زادگاه حضرت امام (ره ) دارند.
" تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل " ، " به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل " ، " ایمان بکاریم تا امید درو کنیم" ، " این بار به یک زن اعتماد کنیم" ،" خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد"،" ما زنده به آنیم که آرام نگیریم" از جمله این شعارهای انتخاباتی است.
،" مثل صدای آمدن روز" ، " تو را من چشم در راهم" ، " یا جده سادات مددی " ، " میثاق با موثق "،" اگر سر برود از دل و از جان نرود" و " مدد که کار دراین شهر نابسامان است" از دیگر ابیات و جملاتی است که داوطلبان به کار گرفته اند.
برخی از داوطلبان با استفاده از این اشعار و جملات خود را علاقه مند به تغییر سرنوشت شهر معرفی کرده اند.
یکی از داوطلبان انتخاباتی خمین بر روی بروشورهای تبلیغاتی خود باشعر معروف نیما" تو را من چشم در راهم ! " و ابیاتی از حافظ " آنچنان مهرتوام در دل و جان جای گرفت ، که اگر سر برود از دل و از جان نرود " به معرفی خود پرداخته است.
داوطلب دیگری خود را با جمله "مثل صدای آمدن روز" توصیف کرده و روزهای بهتر در کنار شهروندان را آرزو نموده است.
نامزد دیگر شهروندان زادگاه حضرت امام (ره ) را " مردم دریا دل و بزرگ اندیش این دیار مقدس " وصف نموده و با تیترهای بزرگ و رنگهایی متنوع خود را " زاده خمین " ، اهل علم ، سازندگی و اهل کار و پشتکار "، " مرد پژوهش " و ، "مدافع کیان و انقلاب و ملت و درجستجوی خدمتی جهادی " معرفی کرده است.
در بروشور تبلیغاتی نامزد دیگری صفحه اول شناسنامه اش و سابقه فعالیتهای آموزشی، علمی و فرهنگی،اقتصادی ، انقلابی و بسیجی ، خیریه و عام المنفعه و تشکل های غیردولتی به چشم می خورد.
جمله " میثاق با موثق " و حدیثی از امام علی (ع)که فرمودند: "با کسانی پیمان ببندید که پایبندی در آنان را می بینید" در تبلیغات این نامزد دیده می شود.
" یا جده سادات مددی " و ابیات " خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد"، "ما زنده به آنیم که آرام نگیریم ، موجیم که آسودگی ما عدم ماست" و نیز تبریک جشن هسته ای ، شعارهای تبلیغاتی نامزد دیگری در خمین است.
وی در بروشور تبلغاتی خود ذکر کرده ، قبل از اعلام کاندیداتوری، پس از مشورت دراین زمینه بااهل فن و صاحبنظر باز مردد بودم تا اینکه از چندتن از علما استخاره خواستم ، که همه استخاره ها تقریبا دارای یک مضمون بود و همگی به این مطلب تاکید داشتند: تو به این کار امر شده ای تلاش کن و از هیچ چیز هراس نداشته باش.
یک داوطلب زن نیز با شعار "این بار به یک زن اعتماد کنیم " به عرصه رقابت انتخاباتی امده است.
داوطلب زن دیگری شعارهای "ایمان بکاریم تا امید درو کنیم " و " اقتصاد و اشتغال خمین در گرو زراعت است " را برگزیده و سوابق مذهبی خود و خانواده اش را برای شهروندان بیان کرده است.
برادر یک شهید نیز با گزیده ای از وصیتنامه برادر شهیدش و عکسی از خود در بروشوربطوری که پرچم جمهوری اسلامی ایران در هر دو قاب عینک وی خودنمایی می کند سوابق دانشگاهی اش را در بروشوری بیان کرده است.
وی با بیتی از سعدی " به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل ، که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم " با طرح چند سوال وظایف نماینده مجلس را بیان کرده است.
دواطلب دیگری جمله " شهر من سرزمین خورشید " و دیدگاههای خود را در کتابچه ای کوچک به چاپ رسانده است.
وی با بیت " کنون که بار سفر بسته ای به شهرامام ، مدد که کار در این شهر نابسامان است " تصاویری از سفر مقام معظم رهبری به شهرستان خمین را چاپ کرده است.
دو داوطلب دیگر نمایندگی مجلس از خمین هنوز تبلیغات چشمگیر در شهر نداشته اند.
11 نفر در خمین داوطلب نمایندگی مجلس هستند تا از بین آنان یک نفر به مجلس راه یابد. ک/4 1744/ 607 شماره 556 ساعت 18:19 تمام
۰ نفر