۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 7578891
T T
۰ نفر
سالانه 250 میلیون مترمکعب رسوبات ، وارد سدهای کشور می شود .........................................................
قزوین ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/12/86 داخلی .اقتصادی .منابع طبیعی .
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات آبخیزداری کشور گفت : سالانه 250 میلیون متر مکعب رسوبات ، وارد سدهای کشور می شود.
دکتر"جمال غفوری"روزدوشنبه درمراسم بازدیداز طرح آبخیزداری سلطان آباد بخش کوهین ،افزود:میزان بارندگی سالانه کشور 400 میلیون متر مکعب است که این میزان یک سوم کمتر از متوسط جهانی است .
وی اظهارداشت:تخریب و تضعیف پوشش گیاهی عرصه های آبخیز، گسترش شکل گیری هرز آبهای سطحی وبه دنبال آن تولیدسیلابهای مخرب ، کاهش ظرفیت نگهداشت به علت کاهش قابلیت نفوذپذیری خاکها و نداشتن موانع طبیعی نگهدارنده از پیامدهای فرسایش خاک و تولید رسوب است .
غفوری کاهش و افت آبدهی قناتها، چاهها و چشمه ها را ناشی از هدر رفت آب حوزه های آبخیز و همچنین گسترش پدیده رانش ، لغزش سرزمین ، کاهش ظرفیت و قابلیت بهره برداری اراضی کشاورزی را از پیامدهای فرسایش و تولید رسوب برشمرد.
وی افزود:جمع آوری آب،مهار سیلاب و استفاده از آن در هنگام نیاز ازجمله مقوله هایی است که ضرورت توجه به آبخیزداری رابیش از پیش نمایان می سازد.
غفوری خاطرنشان کرد: در آبخیزداری تنها به حفظ منافع خاک و کنترل آن اندیشیده نمی شود، بلکه فقط به میزان بارش و هدر رفت آن فکر می شود.
وی اضافه کرد:برای سازش ، مقابله ، تنظیم زندگی و ذخیره آب باران ، جلوگیری از هدر رفت آن و خروج آبهای سطحی از مرزها، توجه به طرحهای آبخیزداری امری اجتناب ناپذیر است.
معاون پژوهشی مرکزتحقیقات آبخیزداری کشور یادآور شد:درواقع بدون اجرای طرحهای آبخیزداری موفق به مهار آبها، فرسایش خاک و مقاومت در برابر سیل نمی شویم.
دکترغفوری افزود:بااجرای صحیح طرحهای آبخیزداری می توان از تبخیر آبها جلوگیری کرد و همچنین خسارت سیل را کاهش و خشکسالی را تعدیل کرد.
وی اظهار کرد:افزایش بهره وری نزولات آسمانی ، کنترل و مهار هرزآبها و کاهش تبعات خشکسالی ،تلاش در جهت ایمن سازی نقاط مهم جمعیتی و تولیدی از خطرات سیل،ترویج و آموزش در جهت ارتقای سطح آگاهی و شناخت مردمی از جمله برنامه های راهبردی آبخیزداری می باشد.
حوزه آبخیز "سلطان آباد کوهین " به مساحت بیش از 900 هکتار است از جمله حوزه های تحت پوشش آبخیز استان قزوین است .ک/ 3 416/ 0937/1547 شماره 469 ساعت 16:06 تمام
۰ نفر