۲۷ دی ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 7542925
T T
۰ نفر
معاون وزارت جهاد کشاورزی: فارس، مناسب ترین استان برای مبادلات تجاری با آفریقاست ......................................................................
شیراز ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/10/86 داخلی.اقتصادی.بازرگانی.آفریقا.
معاون امور حقوقی، مجلس و مبادلات بین المللی وزارت جهاد کشاورزی و مسوول پیگیری امور قاره آفریقا گفت: با توجه به توانمندی های فارس، این استان در بخش کشاورزی، مناسب ترین استان کشور برای مبادلات تجاری با قاره آفریقاست.
به گزارش دریافتی پنجشنبه ایرنا،دکتر پیمان فلسفی در دیدار با استاندار فارس افزود: وزارت جهاد کشاورزی در پی شناسایی ظرفیت ها و ایجاد و تقویت شبکه مبادلات تجاری با قاره آفریقاست.
استاندارفارس دراین دیدارگفت:درصورتی که نقش استان هادرراستای سیاست های اقتصادی دولت در توسعه روابط تجاری و بازرگانی با کشورهای مختلف بیشتر و پررنگ تر مد نظر قرار گیرد، این امردرزمینه استفاده ازتوانمندی های وسیع موجود در استان های کشور وهمچنین توسعه روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها، گام مثبت و موثری به شمار می آید.
مهندس سید محمدرضا رضازاده افزود: هم اینک حمل و نقل دریایی کالاها به کشورهای آفریقایی به سبب فاصله کوتاه تر سواحل ایران در مقایسه با سواحل کشورهایی همچون چین وهمچنین کم هزینه تربودن این حمل و نقل، راهکار مناسبی برای برقراری مبادلات تجاری بین ایران و کشورهای آفریقایی است که شایسته است است برای محقق شدن این مهم،برنامه ریزی های لازم از طریق برقراری خطوط مشترک کشتیرانی صورت پذیرد.
وی بااشاره به تعیین فارس به عنوان استان معین درمبادلات تجاری وبازرگانی با کشورهای آفریقا اظهار داشت: هم اینک آمادگی ایجاد زمینه های لازم برای گسترش روابط دو جانبه این کشورها با جمهوری اسلامی ایران از طریق استان فارس وجود دارد.
وی همچنین برایجاد زمینه های لازم به منظور حضور بخش خصوصی در قاره آفریقا برای شناخت بیشتر از زمینه های مناسب سرمایه گذاری در این کشورها تاکید کرد.
در این گزارش عنوان شده است:در پی سفر هیات استان فارس به آفریقا که طی سالجاری انجام شد، سفرهای منظم دریایی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به آفریقا با تخفیف 10 درصد نسبت به رقبای خارجی آغازشد.
این گزارش افزوده است: در این دیدار پیگیری ها، برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده ازسوی استانداری فارس و وزارت جهاد کشاورزی برای ایجادویا گسترش روابط تجاری و بازرگانی با کشورهای قاره آفریقا مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.ک/1 679/515/675 شماره 320 ساعت 18:25 تمام
۰ نفر