۲۷ دی ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 7542682
T T
۰ نفر
هیات های عزاداری، کانون اصلی زنده نگاه داشتن قیام عاشورا هستند ...............................................................
تهران بزرگ ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/10/86 داخلی.اجتماعی.محرم.عاشورا.
مدیرکل حج وزیارت تهران گفت:هیات های عزاداری،تکایا،مساجد وپایگاه هایی که برای عزای امام حسین (ع)تشکیل می شوند،کانون اصلی زنده نگاه داشتن قیام عاشورا و کربلا هستند.
" سعید شیبانی روزپنجشنبه درحاشیه تشییع پیکرپنج تن از شهدا درگفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود:عاشورا و فرهنگ عاشورا با همین عزاداری ها به دست مارسیده و هرساله مردم اشتیاق بیشتری برای برگزاری هرچه باشکوهتراین مراسم دارند.
وی اظهار داشت : مردم وقت و سرمایه خود را برای عزاداری عاشورا صرف می کنند تا یاد واقعه عاشورا در دل ها مستحکم تر شود.
شیبانی خاطرنشان کرد:مراکزعزاداری،کانون حضورجوانان عاشق امام حسین (ع) هستند و جوانان مهمترین نقش را برای ماندگاری این فرهنگ ایفا می کنند.
مدیرکل حج و زیارت تهران تصریح کرد: عشق به امام حسین (ع)وعاشورا سطوح مختلفی داردو عالمان با تحقیق و مطالعه خوداین واقعه را پشتیبانی می کنند، اماعزاداری برای امام حسین (ع)و یارانش مهمترین پایه جاویدان ماندن عاشورا و فرهنگ کربلا است.
شیبانی تاکیدکرد: درهیچ دوره ای ازتاریخ ،ملتی مانندایرانیان به واقعه عاشورا و فرهنگ آن توجه و تعلق خاطر نداشته اند.
وی، با اشاره به تعلق معرفتی و عاطفی مردم به اهل بیت و امام حسین (ع) گفت:هیچ چیزدر طول تاریخ به اندازه واقعه عاشورا برای مردم مهم نیست و در بین ملت ها کمتر امتی به یک واقعه توجه خاص نشان می دهد.
مدیرکل حج و زیارت تهران افزود : فرهنگ عاشورا یک فرهنگ انقلابی است که مبارزه با ظلم و ستم را ترویج داده و به همین دلیل بسیاری از قدرتمندان درصدد نابودی این فرهنگ بوده اند.
شیبانی ،انقلاب اسلامی را محصول قیام عاشورا دانست و اظهار داشت: در طول جنگ ملت ایران با تکیه بر فرهنگ عاشورا مقاومت کردند.ک/3 تهرام/7257/687/ 1324 شماره 077 ساعت 11:25 تمام
۰ نفر