۲۰ دی ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 7539452
T T
۰ نفر
یک مسوول:محور دور دوم سفرهای رییس جمهوری به استان ها،رسیدگی به شکایات است .....................................................................
بندرعباس ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/10/86 داخلی.اجتماعی.رییس جمهوری.
قائم مقام مرکزرسیدگی به شکایات نهاد ریاست جمهوری گفت:دردوردوم سفرهای استانی ریاست جمهوری به استان ها متفاوت از دور اول و محوریت آن شهرستانی و رویکرد آن رسیدگی به شکایات و حل فصل در همان شهرستان است.
ماشاالله صفار چهارشنبه شب در نشست شورای اداری هرمزگان افزود:دراین دور از دو هفته قبل، ستادهایی در فرمانداری ها برای بررسی مسائل و مشکلات تشکیل می شود و هدف اصلی رسیدگی به شکایت های مردم است.
وی ادامه داد: سپس معاونان وزرا ازیک تا 10 معاون به آن شهرستان اعزام می شوند و در محل با همکاری مدیران محلی و فرماندار به بررسی شکایت ها می پردازند که در 30 تا 40 درصد شکایتهادراین مرحله رسیدگی می شود.
بنا به اظهار قائم مقام مرکز رسیدگی به شکایات نهاد ریاست جمهوری درسه سفر استانی دور دوم ریاست جمهوری و هیات دولت، پنج تا شش هزار مساله که غیر قابل حل بود با همین شیوه حل شده است.
صفار افزود: بزودی تلفن 111 ویژه رسیدگی به شکایت های مردمی در نهاد ریاست جمهوری فعال می شود که بصورت آزمایشی دراستان آذربایجان شرقی فعالیت آن آغاز شد.
وی گفت:در سه سفر استانی دوردوم ریاست جهوری شامل خراسان جنوبی با 700 هزار نفر جمعیت پنج هزار نامه، اردبیل با800 هزار نفر جمعیت شش هزار نامه و ایلام با650 هزار نفر جمعیت پنج هزار نامه پالایش ومورد پردازش قرارگرفت.
وی پیش بینی کرد استان هرمزگان با بیش ازیک میلیون نفر امکان ارایه 15 هزار نامه و درخواست رسیدگی به مشکل وجود داشته باشد.
صفار گفت:با توجه به برنامه ریزی های انجام شده دردور اول سفرهای استانی در حوزه درمان هیچ مشکلی نداریم اما در حوزه اشتغال این معضل هنوز وجود دارد و مسوولان استانی هم دراین راه بیشتر همت کنند.
استاندارهرمزگان هم گفت: 90 درصد از مصوبات هیات دولت در دور اول سفر استانی در این استان اجرایی شده که بخشی ازاین اقدام ها در کارنامه دولت در هفته دولت منتشر شد و بقیه در دست اقدام است.
عبدالعلی صاحب محمدی افزود:همه اقدام های مسوولان ودولت های گذشته قابل دفاع بوده و همه این افراد تلاش کردند ما هم تلاش کنیم خدمتگزار خوب وصدیق برای مردم باشیم.
وی ادامه داد: همه فعالیت های گذشته قابل تقدیر است و رویکرد دولت نهم به هیچ وجه زیر سئوال بردن دولت های گذشته نیست وبرای همکاران که درگذشته سعی و تلاش کردند، سوء تفاهمی پیش نیاید.
وی بیان کرد: دور دوم سفر ریاست جمهوری و هیات دولت به هرمزگان در پیش است و برای توسعه و بهبود وضعیت این استان هر گونه راهکار و پیشنهادی در دست دارید ارایه کنید.
استاندار هرمزگان افزود:در دوره اول سفر ریاست جمهوری به این استان دو هزار میلیارد تومان منابع مالی و 90 مصوبه اجرایی شد.
صاحب محمدی ، شروع عملیات اجرایی 300 کیلومتر شبکه بزرگراهی که قبلا زیر 10 کیلومتربود وبالا رفتن توسعه این استان را از برکات دوره اول سفراستانی رییس جمهوری و هیات دولت به استان هرمزگان ذکر کرد.
وی گفت:برای کسب اطلاع واستفاده ازتجارب استان های دیگر،معاونان استاندار به استان هایی که در دور دوم رییس جمهوری سفر کرده رفتند و کارگروه برای سفر دوم استانی به هرمزگان تشکیل شده است.ک/2 668/667/675 شماره 015 ساعت 09:07 تمام
۰ نفر