۳ دی ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 7532345
T T
۰ نفر
بهره برداری مکانیکی ازمعدن چهرآباد زنجان"مدفن مردان نمکی" ادامه دارد ....................................................................
زنجان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/10/86 داخلی. فرهنگی. کاوش. معدن گزارش: علی حیدری بهره برداری مکانیکی از معدن نمک روستای "چهرآباد" زنجان، محل کشف مردان نمکی که به اعتقاد باستانشناسان گوهری بی همتا در جهان است، ادامه دارد.
اززمان آغاز عملیات کاوش در این معدن تاکنون، اسکلت شش انسان نمکی کشف شده است.
مطالعات تکمیلی برروی برخی از اسکلت های مکشوفه، از سقوط قطعه سنگی به وزن تقریبی 5/2 تن که موجب مرگ کارگران معدن شده، حکایت دارد و اسکلت ها مربوط به دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی می باشد.
اولین اسکلت معروف به "مرد نمکی" بیش از 10 سال قبل از معدن نمک روستای چهرآباد کشف و قدمت آن یک هزارو 700 سال تخمیمن زده شد.
به گفته ی کارشناسان، بهره برداری مکانیکی از معدن نمک روستای "چهرآباد" زنجان، ادامه کار هیات کاوش را بامشکل مواجه می سازد و مسوولان استان باید از تداوم این عملیات جلوگیری کنند.
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان از تفاهم این سازمان و بهره بردار درخصوص نحوه ی بهره برداری مکانیکی و انجام عملیات کاوش در این معدن خبرداد.
"فرهنگ فرخی" گفت: بر اساس این تفاهم قرار است بخش کوچکی از معدن بعنوان محوطه تاریخی در اختیار سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری باشد و بهره برداری از دیگر قسمت های آن توسط بخش خصوصی ادامه یابد.
وی بابیان اینکه مشخص کردن مالکیت معدن نمک "چهرآباد" از مهمترین اهداف این سازمان است، افزود: با توجه به آثار تاریخی بی نظیر مکشوفه، معدن باید جهت انجام مطالعات بیشتر در اختیار پژوهشگران قرار گیرد.
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: چهار جسد کشف شده از این معدن، در موزه رختشویخانه ی زنجان در محفظه های ایزوله شده نگهداری می شوند.
معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنایع ومعادن استان زنجان نیز گفت: قرارداد بهره براری از معدن نمک روستای "چهرآباد" زنجان تاپایان بهمن ماه امسال منعقد شده است.
"کمال الدین برمک" از احتمال تمدید مهلت قرارداد بهره برداری از این معدن خبرداد و یادآورشد: از این معدن 10 درصد نمک خوراکی و 90 درصد نمک صنعتی استخراج می شود.
وی، بایادآوری اینکه بهره برداری از این معدن از سال 72 آغاز شده است ، افزود: منطقه اسکلت های مکشوفه، در محدوده ای از معدن واقع شده که از پیشرفت و پیشروی بهره بردار ممانعت می کند.
به گفته ی برمک، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برای اینکه معدن را در اختیار بگیرد باید باپرداخت هزینه، بهره بردار را راضی کند.
وی اظهار داشت: سازمان صنایع و معادن استان به خاطر محدودیت های قانونی، نمی تواند راسا و بدون دریافت وجه اقدام به واگذاری معدن کند چراکه امنیت سرمایه گذار به خطر می افتد.
برمک افزود: بهره بردار فعلی معدن با مراجعه به دستگاه قضایی، دادخواست دریافت غرامت و خسارت کرده و پرونده در دادگستری زنجان دردست بررسی است.
رییس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران نیز در دومین همایش مردان نمکی زنجان، اجساد مکشوفه از معدن "چهرآباد" زنجان را پدیده ای بی نظیر و یا نادر درجهان دانست.
"سیدطه هاشمی" برلزوم حفظ و نگهداری آثار کشف شده تاکید کرده و گفته بود که این معدن به خاطر اهمیت موضوع باید در اختیار پایگاه پژوهشی قرار گیرد.
وی تصریح کرده بود: بخش قابل توجهی از آثار فرهنگی و تاریخی کشف شده از معدن نمک "چهرآباد" باید در موزه نگهداری و از جابجایی آن ها خوداری شود.
به گفته وی، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آمادگی دارد تا پژوهش های خود را در معدن متمرکز و پس از انجام مطالعات پژوهشی، آن را به یک سایت موزه تبدیل کند.
رییس پژوهشکده باستانشناسی ایران نیز در این همایش ، مردان نمکی مکشوفه از معدن نمک روستای "چهرآباد" زنجان را گوهری بی همتا در خاورمیانه وجهان توصیف کرد.
به گفته ی وی،"حسن فاضلی"،آثار فرهنگی و تاریخی مکشوفه از این معدن، دغدغه ی زیادی را درخصوص چگونگی بهره برداری و کاوش از معدن و حفظ و نگهداری آثار مکشوفه برای نسل های آینده، درپی داشته است.
وی، علمی کردن حفظ و نگهداری آثار کشف شده از این معدن را لازمه مقابله با آسیب پذیری این آثار عنوان کرده بود.
روستای "چهرآباد" در 75 کیلومتری جنوب شرقی مرکز استان زنجان واقع شده است. ک/4 522/595/530 شماره 264 ساعت 14:24 تمام
۰ نفر