۲ دی ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 7531678
T T
۰ نفر
900 عضو شورای اسلامی روستایی استان مرکزی آموزش دیدند ...................................................
اراک ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/10/86 داخلی.اجتماعی.شوراها.
مدیرکل دفتراجتماعی وشوراهای استانداراستان مرکزی گفت: 900 عضو شوراهای اسلامی روستایی این استان به عنوان نمونه کشوری درسال جاری آموزشهای مهارتی و مقررات و قوانین را فرا گرفتند.
"غلامرضا فتح آبادی" روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: 835 شورای اسلامی روستایی با دو هزار و 675 عضو در استان مرکزی فعال است.
وی گفت: بر اساس این الگوی کشوری از هر شورای سه نفره روستایی یک نفر و از شوراهای پنج نفره دو نفر در آموزشها شرکت کردند.
وی افزود: آشنایی باشرح وظایف شوراهای اسلامی، قوانین مدنی وبخشنامه ها و برنامه های دولتی، ضوابط مالی ، ارتبـاط با دهیاریهاو دستگاههای اجـرایی و آشنایی باوظایف آنها و مهارتهای برنامه ریزی و اجرا از جمله آموزشهای این دوره است.
وی گفت: این طرح در سطح شوراهای اسلامی هفت شهرستان استان مرکزی به مدت شش ماه به مرحله اجرا درآمده است. ک/3 560/557 شماره 092 ساعت 10:58 تمام
۰ نفر