۲۸ آذر ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 7530475
T T
۰ نفر
یک کارشناس: فرهنگ پژوهش باید در بین دانش آموزان نهادینه شود ...........................................................
بندرعباس،خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/9/86 داخلی.فرهنگی.پژوهش.
کارشناس تحقیقات آموزشی وپژوهشی سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان گفت: با برنامه ریزی های دقیق وجامع سازمان ها ونهادهای مربوط، فرهنگ تحقیق و پژوهش باید دربین دانش آموزان نهادینه شود. به گزارش ایرنا یحیی جوادی چهارشنبه درحاشیه برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانش آموزان وفرهنگیان در گفت وگو با ایرنا افزود:برای ترویج فرهنگ پژوهش درجامعه، باید برنامه های و فعالیت های آموزشی به سمت پژوهش از مقطع ابتدایی آغاز شود تا نظام آموزشی مبتنی بر پژوهشگری درتمام افراد جامعه نهادینه شود.
وی اظهارداشت: ایجاد و پرورش خلاقیت و پژوهش درمیان دانش آموزان، تاثیر مثبتی درارتقای سطح دانش وپویایی جامعه دارد و باعث افزایش توان واستعداد آنهابرای رفع مسایل و مشکلات مختلف می شود که باید دراین زمینه حمایت های جدی صورت گیرد.
این کارشناس بااشاره به اینکه تربیت پژوهشگر، توجه به انگیزه های پژوهشی وپرسش های دانش آموزان در غنی سازی فرهنگ پژوهش در جامعه نقش بسزایی دارد، بیان داشت:پژوهش بایدریشه ای باشدکه معلمان بایددر این زمینه مشوق دانش آموزان به سوی پژوهش و تحقیق باشند.
کارشناس تحقیقات آموزشی و پژوهشی همچنین در خصوص برپایی این نمایشگاه افزود: در این نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی وعلمی دانش آموزان و فرهنگیان که با دروس ادبیات فارسی، حرفه وفن، پرورشی و علوم تجربی آنان مرتبط است به نمایش درآمده است.
جوادی اشاعه فرهنگ پژوهش، توسعه بنیه علمی وپژوهشی، ایجاد زمینه برای بروز خلاقیت وآشنایی دانش آموزان باآموزه های جدید را، از اهداف برپایی این نمایشگاه ذکرکرد.ک/3 7191/668/675 شماره 321 ساعت 14:14 تمام
۰ نفر