۱۸ آذر ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 7525905
T T
۰ نفر
بیشترین حوادث کار استان یزد ، در کارگاههای ساختمان سازی رخ می دهد ...............................................................
یزد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/09/86 داخلی.اجتماعی.حادثه. کار.
رییس اداره بازرسی کار سازمان کار و امور اجتماعی استان یزد گفت: بیشترین حوادث کار این استان در کارگاههای ساختمان سازی و آسانسورهای غیراستاندارد رخ می دهد.
" محمد رضا میرجانی" روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: متوقف نکردن فعالیت کارگاه حین نظافت و یا تعمیر، آموزش ندیدن کارگران و آشنا نبودن با محیط و رعایت نکردن ایمنی کامل محیط کار از عوامل دیگربروز حوادث است.
وی با بیان اینکه اکثر کارگران صنعتی و ساختمانی تحت پوشش بیمه هستند ، اضافه کرد: 5/5 درصد از حوادث کاری در استان یزد منجر به فوت است.
رییس اداره بازرسی سازمان کار استان یزد گفت: تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاههای بالای 25 نفر و فعال کردن آنها ، انجمن صنفی مسوولین حفاظت فنی، ارسال شعارهای ایمنی به کارگاهها و افزایش فعالیت و نظارت بازرسان کار از اقدامات این سازمان درزمینه پیشگیری از حوادث است.
میرجانی ، افزایش فرهنگ سازی ایمنی در واحدها، ارسال آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار به کارگاهها ، تهیه و پخش تیزرهای تبلیغاتی و واگذاری قسمتی از بازرسی به بخش خصوصی را برای جلوگیری از این حوادث موثر دانست.
وی ، شرکت در کلاسهای ایمنی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار، استفاده از وسایل حفاظت فردی ، آموزش دوره ای کارگران و نظارت عالیه بر کل کارگاهها را به کارفرمایان و گارگران توصیه کرد.
میرجانی ، کمترین حوادث کار را مربوط به واحدهایی دانست که ایمنی را سرلوحه کار خود قرار داده اند، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار فعال دارند ، بازدید مداوم مسوول ایمنی از کارگاه انجام و نواقص را رفع می کندو کارفرما نیز در ارتباط مداوم با سازمان کار بوده و پیشنهادات آنها را جامه عمل می پوشاند. ک/3 1027/ 607 شماره 140 ساعت 12:18 تمام
۰ نفر