۳ آذر ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 7519229
T T
۰ نفر
نرخ مشارکت اقتصادی استان تهران 13 درصد کمتر از کل کشور است ............................................................
تهران بزرگ ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 3/09/86 داخلی.اجتماعی.سازمان کار رییس سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران گفت: نرخ مشارکت اقتصادی استان تهران طی سال های 1380 تاکنون 13 درصد کمتر از کل کشور بوده است.
"محمدتقی حاجی قاسمی" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: میانگین نرخ مشارکت اقتصادی استان تهران طی این سال ها 89/38 درصد بوده است.
وی یادآور شد: اکنون استان تهران بیش از 13 میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است.
وی با اشاره به نسبت های جمعیتی استان تهران در مقایسه با کشور اظهار داشت: سهم استان تهران در سال 1355 از جمعیت کل کشور 55/20 درصد بوده که این رقم در سال 1365 برابر با 16 درصد و در سال 1375 و 1385 به ترتیب 92/18 و 19 درصد بوده است.
رییس سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران گفت: نرخ فعالیت در استان تهران در سالجاری 3/40 درصد بوده در حالیکه نرخ فعالیت در سطح کشور امسال 5/40 درصد بوده است.
حاجی قاسمی، تنظیم روابط کار، صیانت از نیروی کار و تنظیم بازار کار را از اهم وظایف وزارت کار و امور اجتماعی و به تبع آن سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران عنوان کرد.
وی یادآور شد: وزارت کار و امور اجتماعی درسالجاری با هدف تنظیم برنامه اقتصادی کشور در شکل و محتوا و در راستای تحقق اصل چهل و سوم قانون اساسی به گونه ای که تمام مولفه های کار شایسته در آن لحاظ شده باشد و به منظور جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروه های خاص برنامه ریزی کرده است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان کار نیز در این راستا با انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور شناخت امکانات و پتانسیل های استان در زمینه ایجاد اشتغال مولد و فراهم آوردن فرصت های جدید شغلی و ارایه راه کارهای مناسب تلاش خواهد کرد.ک/3 تهرام/7244/1064/1840 شماره 119 ساعت 11:45 تمام
۰ نفر