۲۲ اسفند ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 7518019
T T
۰ نفر
نماینده مجلس:مطلوبتر کردن وضعیت کشور درگرو ارتقای دانش وفناوری است ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/12/22 اجتماعی.نماینده.مجلس.ارتقای دانش ساری - رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم شورای اسلامی مطلوب تر شدن وضعیت کشور را در گرو ارتقای مقوله دانش و فناوری دانست.
عزت الله اکبری روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا در قائمشهر همچنین گفت: متاسفانه ضعف موجود در نظام اموزشی کشور از جمله موانعی به شمار می رود که ارتقای بهره وری و مطلوب تر نمودن فضای توسعه کشور را تحت الشعاع قرار می دهد.
وی ادامه داد : در دنیای پیشرفته امروز و وارد شدن در زمینه مباحث تولید، بهره وری و رقابت که از اصول مهم به شمار می روند بدون برخورداری از آخرین دانشها و فناوری روز مقدور نیست .
وی افزود: ارتقا و رشد بهرهوری بر آموزش مبتنی و متکی است و برای دستیابی به آن باید برنامه ریزیهای دقیقی صورت بگیرد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ابراز امیدواری نسبت به توسعه بهره وری گفت: میزان بهره وری در بنگاههای تولیدی و صنعتی با برخورداری از دانش روز رو به رشد خواهد رفت.
وی با تاکید بر سیاستهای حمایتی از صنعت و بنگاههای تولیدی کشور گفت: نباید اجازه داد مسایل سیاسی با سیاستهای اقتصادی کشور در هم آمیخته شود.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: به منظور ارتقای بهره وری باید مسایل سیاسی را از بنگاههای تولیدی و صنعتی کشور دور کرده و این بخش را به سمت سیاستهای رقابتی هدایت کنیم.ک/3 7329/503/402/506 شماره 053 ساعت 12:20 تمام
۰ نفر