۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 7517799
T T
۰ نفر
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 100مورد تعارض با شرع اسلام دارد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/12/21 سیاسی.زنان.نشست ها.دانشگاه شهرکرد- یک حقوقدان و استاد دانشگاه های قم و اصفهان گفت:کنوانسیون جهانی رفع تبعیض علیه زنان دارای یکصد مورد تعارض و اختلاف با شرع اسلام و حقوق داخلی ایران است.
به گزارش ایرنا ، حجت الاسلام مسعود راعی روز چهارشنبه در نشست زن در جامعه که از سوی انجمن اسلامی مستقل دانشگاه شهرکرد برگزار شد، افزود: این کنوانسیون با اصل چهارم و اصل 137قانون اساسی در تعارض است .
به گفته وی، تصویب و الحاق به این کنوانسیون تبعاتی نیز برای کشور ملحق شده به این قانون را به همراه دارد که آزادی کامل پوشش زنان ،از بین بردن بنیان و تحکیم خانواده و ترویج طلاق از جمله آنها است.
وی تصریح کرد: پیش شرط اتحادیه اروپا برای گفت وگوی اقتصادی با ایران در دوره های گذشته پذیرش کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از سوی جمهوری اسلامی ایران بود.
این حقوقدان و استاد دانشگاه یادآور شد: نگاه فمینیستی می خواهد زن را در جایگاه مرد بنشاند و ارزش های زن را نادیده می گیرد و زن را رقیب مرد می داند وشخصیت زن براساس شغلی که دارد تعریف شده است.
راعی یادآور شد: با اجتهاد روشمند بسیاری از مسائل حقوقی زنان در جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری قرار گرفته و همانگونه که با فتوای مقام معظم رهبری دیه اقلیت های دینی با فرد مسلمان برابر شده، ارث زنان و برخورداری زنان از سهم ارث اعیانی نیز که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ، از طریق اجتهاد روشمند صورت گرفته است.
به گفته وی،برخی از قوانین حقوقی کشور نیز نیاز به اجتهاد در زمان و مکان دارد و باید دوره تاریخی آن طی شود.
همچنین یکی از روانشناسان و استادان دانشگاه چهارمحال وبختیاری نیز در این نشست گفت:زن و مرد از لحاظ فیزیولوژی و ترشح هورمون های مردانه و زنانه با هم متفاوت هستند و زنان از لحاظ عاطفی با مردان تفاوت زیادی دارند.
دکتر طیبه شریفی افزود:اگر این تفاوت ها بین زن و مرد در نظر گرفته نشود مشکل ایجاد می شود .
607/7359/671 شماره 070 ساعت 13:07 تمام
۰ نفر