۱۰ اسفند ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 7515013
T T
۰ نفر
بافت های فرسوده درطرح تفضیلی شیراز، 60 درصدافزایش تراکم خواهند داشت ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/12/10 اجتماعی.شهرداری.طرح تفضیلی شیراز- معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیرازگفت: در طرح تفضیلی شیراز، هر منطقه ای که جزو بافت فرسوده شهری تعریف شده باشد، به میزان 60 درصد افزایش تراکم خواهد داشت.
به گزارش دریافتی شنبه ایرنا، مهندس علی اصغر عزیزخانی افزود: در طرح تفضیلی شیراز، بسترسازی هایی با هدف توسعه شهر از جنوب ، پیش بینی شده است که در چارچوب توسعه ساختمان سازی افزون بر اینکه ارزش افزوده اراضی آن منطقه بیشتر می شود ، کیفیت بنا نیز ارتقا خواهد یافت و همچنین شمال و جنوب شهر به لحاظ نمای ظاهری و سیمای بصری تا حد زیادی یکدست خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه طرح تفضیلی شیراز هم اینک توسط شش نفر از مشاوران برجسته مجموعه شهرداری درحال انجام است،گفت: در این طرح، جزییاتی همچون عرض شبکه های دسترسی، تراکم ساختمانی، کاربری ها و... عملیاتی می شود و امید داریم که تا اوایل سال آینده ، این طرح تصویب و به مراجع قانونی ارجاع شود.
این مسوول افزود: با تصویب طرح تفضیلی شهر شیراز، این شهر توسعه عمودی خواهد یافت و به میزان تراکم بافت فرسوده نیز افزوده خواهد شد و توسعه عمودی در برخی از نقاط شیراز که قابلیت تراکم دارد از جمله در محدوده های جنوب، شرق و مرکز شیراز صورت خواهد گرفت.
او اضافه کرد: طرح جامع شیراز نیز پس از اتمام مطالعات نهایی اخیرا در شورای عالی شهرسازی استان فارس به تصویب رسیده است و بر اساس این طرح، افق شهر شیراز تا سال یک هزار و 400 خورشیدی ، پیش بینی شده است.
عزیزخانی افزود: براساس پیش بینی های انجام شده در طرح جامع شیراز، این شهر در سال یک هزار و 400 ، افزون بر یک میلیون و 750 هزار نفر جمعیت خواهد داشت و محدوده قانونی آن از 14 به 20 هزار هکتار توسعه می یابد .
او بیان کرد: این توسعه شامل بخشی از شمال غرب، جنوب جاده سپیدان تا شهرک گلستان، جنوب کمربندی شیراز در قسمت میانرود ، شرق و روستاهای پیرامون آن از جمله وزیر آباد، ترکان و دست خضر ، تعیین شده است.
عزیزخانی اضافه کرد: در طرح جامع شیراز با هدف تعدیل توسعه شهری و پیشگیری از گسترش طولی شیراز، پیشنهاد شده است حاشیه رودخانه سلطان آباد ، بسترسازی و به عنوان مرکز جدید شهر شیراز، تعریف شود که این پیشنهاد پس از انجام بررسی های لازم به تصویب رسید.
679/677 / 675 شماره 301 ساعت 19:11 تمام
۰ نفر