۱۵ بهمن ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 7507010
T T
۰ نفر
آزاد اندیشی و آزاد منشی شعر حافظ در قزوین بررسی شد ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/11/15 فرهنگی.حوزه هنری.حافظ پژوهی سلسله نشست های حافظ پژوهی با عنوان آزاد اندیشه و آزاد منشی به همت حوزه هنری استان قزوین با حضور شاعران و استادان برحسته ادبیات برگزار شد به گزارش روز دوشنبه ایرنا،استاد ادبیات دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) با اشاره با اشعار حافظ گفت: عدم تعلق و دل نبستن به دنیا شاعر را به مرز آزادی و آزادگی نزدیک می سازد .
دکتر سید اسماعلیل قافله باشی افزود:این اتفاق که ریشه و سرچشمه آن عشق و مهرورزی به هستی است با تکیه بر آزاد اندیشی ما را به درک متفاوتی از جهان رهنمون می سازد.
وی در ادامه بحث در خصوص غزلی دیگر از حافظ گفت : عشق اکسیریست که مس وجود را زر می کند و همین عشق به هستی و دنیای پیرامون و درون است که می تواند انسان ها را به نقطه اوج شناخت و درک و دریافت از مفاهیم عمیقی چون آزادی و آزادمنشی برساند.
یک مدرس دانشگاه نیز گفت:با قرائت اشعار این شاعر بزرگ ما خود به خود به اهمیت و ویژگی های مهم چون آزادی و آزاداندیشی و عشق و مهرورزی دست می یابیم.
دکتر محمد عابدی ها اظهار داشت : در شعر حافظ ما بیشتر از هر چیز به رابطه متقابل شاعر و خوددرونی اش و رابطه شاعر با مخلوقات و مخاطبان هم روزگارش در زمینه آزاد منشی و آزاد اندیشی پی می بریم و از آنجا که حافظ شاعری است که دیدگاهی اشعری دارد این آزاد اندیشی به نوع رابطه انسان با مخلوقات دیگر قابل تعمق است اما به نوع رابطه انسان با خالقش یا شاعر با پروردگارش قرابتی ندارد.
عابدیها به اشعار عاشورایی و ویژگیهای این نوع سروده ها در مقایشه با اشعار عاشورایی که امروز سروده می شود مطالبی را مطرح و خصوصیات هر یک را برشمرد.
گفتنی است این مراسم به همت حوزه هنری استان قزوین و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوئین زهرا برگزار شد و شاعرانی از قزوین و بوئین زهرا در خاتمه به قرائت اشعار عاشورایی خود پرداختند.ک/2 7389/ 3404 شماره 231 ساعت 13:22 تمام
۰ نفر