۷ دی ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 7491499
T T
۰ نفر
دانشگاههای کاشان و فناوری استرالیا تفاهم نامه همکاری امضا کردند ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/10/07 آموزش.تحقیقات و پژوهش.دانشگاه.تفاهم نامه همکاری کاشان - مدیر گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه کاشان گفت:تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و فناوری بین این دانشگاه با دانشگاه فناوری کوئیزلند (QUT( استرالیا امضا شد.
دکتر جواد صفایی قمی روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: طبق این تفاهم نامه که در سه ماده تنظیم شده، طر حهای تحقیقاتی با سرمایه گذاری مشترک میان دانشکده علوم دانشگاه فناوری کوئیزلند و دانشکده علوم دانشگاه کاشان توسعه می یابد.
به گفته وی، سازماندهی فعالیت های علمی و دانشگاهی مشترک از قبیل: دوره ها، کنفرانس ها، سمینارها و سخنرانی ها، تبادل استاد و یا دانشجو و تبادل مواد آموزشی و نشر علایق مشترک از دیگر اهداف این یاداشت تفاهم است.
وی ، شرح مسئولیت های هر دانشگاه در رابطه با فعالیت توافق شده، جداول زمانی تعریف شده برای آن فعالیت خاص، بودجه و منابع مالی را از جمله مواد این تفاهم نامه ذکر کرد.
صفایی با اشاره به اینکه جهت تحقق و اجرای اهداف این یادداشت تفاهم، دو طرف هماهنگ کنندگانی را برای توسعه و مدیریت فعالیت های مشترک تعیین خواهند نمود افزود: افراد رابط، مسئول ارزیابی فعالیت های مطرح شده در این تفاهم نامه، طبق کارکردهای دو طرف خواهند بود.
در دانشگاه فناوری کوئیزلند استرالیا بیش از 40 هزار دانشجو تحصیل می کنند. ک/3 554/7429 //607 شماره 447 ساعت 18:45 تمام
۰ نفر