۴ دی ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 7490242
T T
۰ نفر
برای جلوگیری از پدیده گردوغبار200 هزارهکتار از اراضی خوزستان مالچ پاشی می شود .....................................................................
آبادان، خبرگزاری جمهوری اسلامی 04/10/87 داخلی.اقتصادی. بیابانزدایی.
یکی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: به منظور جلوگیری از پدیده گرد و غبار 200 هزار هکتار از اراضی و بیابانهای خوزستان مالچ پاشی و جنگل کاری می شود.
"سیدعلی موسوی جرف" چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در خانه مردم آبادان افزود: پدیده گرد و خاک در خوزستان عوامل خارجی و داخلی داشته که این موضوع از طرق مختلف از جمله وزارت امور خارجه به جد پیگیری می شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه بخش از عوامل این پدیده داخلی و ناشی از وجود بیابانها و نیز خسکسالی بخصوص در جنوب خوزستان است مقرر شد وزارت نفت 200 هزار هکتار را مالچ پاشی و جنگل کاری کند.
موسوی جرف،اظهار داشت: جنگل کاری در بیابانها در بهبود آب و هوای استان خوزستان تاثیر بسزایی خواهد داشت.
وی ادامه داد: علاوه بر این برای رفع مشکلات خوزستان یکهزار و 200 میلیارد ریال از اعتبارات وزارت نفت، برای عمران و رفع مشکلات این مصوب شده که در اختیار استانداری قرار می گیرد.
مالچ ماده چسبنده گرفته شده از مواد نفتی است که برای تثبت شن های روان در اراضی بیابانی مورد استفاده قرار می گیرد ک/2 7100/630/640 شماره 175 ساعت 12:50 تمام
۰ نفر