۲۱ آبان ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 7472888
T T
۰ نفر
82 هزار و300 دانش آموز چهارمحال وبختیاری تغذیه رایگان دریافت می کنند ..................................................................
شهرکرد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/08/87 داخلی.فرهنگی.آموزش و پرورش .
مسوول تغذیه و پوشاک رایگان سازمان آموزش وپرورش چهارمحال وبختیاری گفت82: هزار300 نفرازدانش آموزان مناطق روستایی و عشایری این استان در یکهزار150آموزشگاه ابتدایی و راهنمایی تغذیه رایگان دریافت می کنند.
"حسن نظری "روز سه شنبه درگفت وگو باایرنا،افزود: این تعداد دانش آموز مناطق دور افتاده استان در سه وعده درطول هفته ( کشمش ،کلوچه،کیک ،خرماو شیر استریل ) رایگان نیز دریافت می کنند.
به گفته وی، برای تامین تغذیه وپوشاک رایگان دانش آموزان مناطق محروم شهرستانهای هفتگانه این استان بالغ برشش میلیارد و500 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
وی از ارسال یکجا تغذیه رایگان و سهمیه شیراستریل شش ماهه دانش آموزان دهستان "موگویی"شهرستان کوهرنگ خبر داد و گفت: با توجه به اینکه درنخستین بارش برف دراین منطقه، محورارتباطی بامرکزشهرستان مسدود می شود این امر اتخاذ شده است .ک/3 555/671/546 شماره 218 ساعت 13:47 تمام
۰ نفر