۱۴ آبان ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 7470105
T T
۰ نفر

معاون بازرگانی :

۱۴ آبان ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 7470105
معاون بازرگانی : فعالیتهای معاملات املاک در مازندران ساماندهی می شود ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/08/14 اقتصاد.بازرگانی.ساماندهی.معاملات ملکی سار ی - معاون بازرگانی د اخلی سازمان بازرگانی استان مازندر ان از ساماند هی امور مربوط به معاملات املاک در استان خبر د اد.
محمدتقی عباسپور روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در قائمشهر به فعالیت معامله کنندگان غیرمجاز مسکن در مازندر ان اشاره کرد و افزود: بر ا ی جلوگیر ی از این نو ع فعالیت ها طرح ساماند هی مشاور ان املاک در استان طی ماه آینده اجر ایی می شود.
عباسپور گفت : اجر ا ی این طرح توسط وز ارت بازرگانی انجام می شود.
و ی بیان د اشت : ایجاد سامانه ا ی بر ا ی مدیریت کلان و ساماند هی معاملات املاک ، یکسان ساز ی روش ثبت معاملات و ایجاد استاند ارد بین تمامی و احدها ی صنفی مشاور ان املاک بر ا ی ثبت مشخصات و سو ابق قر ارد ادها ی خرید، فروش ، ر هن و اجاره و نقل و انتقالات زمین و مسکن از ا هد اف اصلی این طرح است .
معاون بازرگانی د اخلی سازمان بازرگانی مازندر ان افز ایش ا عتماد و کا هش یا به صفر رساندن ضریب سو استفاده در خرید و فروش املاک ر ا از ویژگی ها ی این طرح ذکر کرد.
و ی تاکید کرد: با اجر ا ی این طرح ، و احدها ی صنفی نه تنها متضرر نمی شوند، بلکه بر ا عتماد و استحکام آنها افزوده می شود.
به گفته عباسپور در این طرح به هر یک از مدیر ان مشاور ان املاک یک امضا و شناسه دیجیتال د اده می شود و تمامی معاملات انجام شده در دفاتر مشاور املاک به نام د ارنده امضا ی دیجیتال ثبت می شود.
و ی همچنین از شناسایی 771 و احد صنفی بدون پرو انه کار در استان خبر د اد و گفت : در حال حاضر حدود پنج هز ار و احد صنفی د ار ا ی پرو انه در استان مازندر ان مشغول فعالیت هستند.ک /3 7329/503/402/506 شماره 157 ساعت 12:48 تمام
۰ نفر