۲۵ مهر ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 7463314
T T
۰ نفر
استاندار اصفهان خواستار اطلاعرسانی درباره آثار سوء مواد روانگردان شد ....................................................................
اصفهان، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/07/87 داخلی.اجتماعی.مفاسد.
استاندار اصفهان خواستار اطلاع رسانی درباره خطرات ناشی از سوء مصرف مواد روانگردان در جامعه شد.
"سیدمرتضی بختیاری"روزپنجشنبه در شورای مبارزه با موادمخدر استان افزود: اثرات این ماده مخدر به مراتب خطرناکتر و مخربتر از دیگر مواد است و اثرات آن باید در جامعه تبیین شود.
وی گفت: پادگان ها، آموزش و پرورش و دانشگاهها از مراکزی هستند که باید مسوولان در این مراکز برنامه ریزی جامع و دقیقی را در خصوص اثرات این مواد مخرب انجام دهند.
وی همچنین خواستار مساعدت متولیان مبارزه با موادمخدر با مراکز مردم نهاد و خودجوش در مبارزه با مواد مخدر در استان شد.
بختیاری در عین حال نظارت و کنترل نهادها روی این مراکز را نیز خواستار شد و گفت: مساعدت دستگاهها به منزله عدم نظارت آنان نیست.
همچنین در این نشست گزارشی درباره اقدامات آموزشی آموزش وپرورش در مدارس با حضور دو هزار مربی پرورشی طی یکسال اخیر و ادامه این روند در سالجاری برای آشنایی دانش آموزان با اثرات سوء مصرف مواد روانگردان ارائه شد.
545/543 شماره 051 ساعت 10:26 تمام
۰ نفر