۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 7450442
T T
۰ نفر

توسعه مناطق محروم مهم ترین دستاورد دولت نهم است

۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 7450442
توسعه مناطق محروم مهم ترین دستاورد دولت نهم است ................................................
سراوان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/06/87 داخلی.اجتماعی.
فرماندار سراوان گفت: توسعه مناطق محروم و محرومیت زدایی به عنوان مهم ترین دستاورد سفرهای استانی هیات دولت خوشبختانه تاکنون موفقیت آمیز بوده است.
سید "عبدالحسین سجادی" روز سه شنبه در دیدار با جمعی از معتمدان شهرستان سراوان اظهار داشت: رعایت حقوق مردم، اجرا درست قانون اساسی و خدمت به گروههای مختلف به خصوص محرومان از دیگر اقدامهای مهم و مفید دولت در سه سال گذشته به شمار می رود.
وی افزود: دولت نهم در دوران فعالیت خود به اجرا طرحهای عمرانی در تمامی مناطق به ویژه سراوان توجه خاصی داشته است و آثار آن را می توان در برخی بخش های اقتصادی این شهرستان مشاهده کرد.
او ادامه داد: گرانی های اخیر ناشی از شرایط جهانی از جمله خشکسالی، سیاستهای پولی و مالی دولت آمریکا، افزایش قیمت نفت و مواد غذایی است.
فرماندار سراوان بیان کرد: جا دارد در انتقادها از عملکرد دولت شرط انصاف و همچنین شرایط جهانی رعایت و لحاظ شود.
سجادی توسعه زیرساختهای مناطق محروم را از اولویتهای دولت نهم برشمرد.
وی گفت: اجرا طرحهای زیرساختی از جمله توسعه شبکه آبرسانی، برق، مخابرات و راه اندازی فرودگاه در سراوان با برنامه ریزیهای مناسب در راستای این سیاست انجام شده است.
او اظهار داشت: براساس برنامه ریزیهای انجام شده امسال در زمینه اجرا زیرساخت های مورد نیاز سراوان 180 طرح با 187 میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسیده است.
فرماندار سراوان گفت: تداوم رونق فعالیتهای اقتصادی در این شهرستان مرزی از اهمیت زیادی برخوردار است و به همین منظور نیازهای عمرانی منطقه در قالب برنامه ای جامع تدوین شده است. ک/2 7311/ 653/565/659 شماره 144 ساعت 12:50 تمام
۰ نفر