۶ شهریور ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 7446145
T T
۰ نفر
شرکت سهامی زراعی آیسک سرایان در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید ...............................................................
بیرجند ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/06/87 داخلی.اقتصادی.کشاورزی.هفته.دولت.
شرکت سهامی زراعی آیسک ـ دوحصاران شهرستان سرایان در خراسان جنوبی روز چهارشنبه طی مراسمی به مناسبت هفته دولت با حضور معاونین وزیر جهاد کشاورزی به بهره برداری رسید.
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در این مراسم گفت: با توجه به اهمیت ایجاد زیرساختهای لازم برای دستیابی به توسعه پایدار بخش کشاورزی و همت دولت برای فقرزدایی از مناطق محروم ایجاد پنج شرکت سهامی زراعی در خراسان جنوبی در سفر هیات دولت به این استان تصویب شد.
محمد زاری یکپارچه سازی اراضی، تغییر روش آبیاری و تغییر الگوی کشت متناسب با شرایط کم آبی را از جمله اهداف ایجاد شرکت سهامی زراعی ذکر کرد.
وی افزود: این شرکت با 11 منبع آبی در 997 هکتار از اراضی آیسک با 154 سهامدار تشکیل شده است.
او افزایش بازده آبیاری از 30 درصد به 60 درصد، افزایش 75 درصدی تولیدات کشاورزی، افزایش بهره وری در تولیدات کشاورزی و کاهش هزینه های تولید را از جمله اهداف تحقق یافته در شرکتهای سهامی زراعی در مقایسه با کشاورزی سنتی و خرده مالکی برشمرد.
فرماندار سرایان هم در این مراسم گفت: خشکسالی 9 ساله و خرده مالکی شدید حاکم بر منطقه دو مشکل عمده این شهرستان در بخش کشاورزی است.
محمدرضا رجبی مقدم افزود: استمرار خشکسالی موجب افت یک تا یک و نیم متر آبهای زیرزمینی و افت 20 متری آبهای دشت سرایان و درنتیجه حرکت شنهای روان و تخریب خاک شده است.
وی همچنین سرمای زمستان پارسال و هجوم آفات و ملخ به مزارع کشاورزی را از دیگر مشکلات این منطقه برشمرد.
او گفت: وجود مشکلات بخش کشاورزی، اقتصاد مردم این شهرستان راکه 92 درصد آن مبتنی بر بخش کشاورزی است به مخاطره انداخته است.
وی تنها راه نجات بخش کشاورزی را حذف خرده مالکی و حرکت به سوی کشاورزی اقتصادی و پیشرفته دانست. ک/2 665/664/660 شماره 240 ساعت 13:24 تمام
۰ نفر