۲۴ مرداد ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 7441318
T T
۰ نفر
طرح"صیانت از جنگل های ایران- تورانی" در استان یزد آغاز شد ..........................................................
یزد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/05/87 داخلی.اجتماعی.جنگل.منابع.
رییس اداره جنگل داری و جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی استان یزد ، از آغاز طرح "صیانت از جنگل های ایران - تورانی" در این استان خبر داد.
"هدایت الله شمسی"روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، هدف از اجرای این طرح را مطالعه و شناسایی دقیق تر جنگل های مذکور ، حذف عوامل تخریب و احیای جنگل های این ناحیه عنوان کرد.
وی افزود:این طرح در سطح یکصد هزارهکتار از جنگلهای بنه و بادام شهرستان خاتم که متعلق به ناحیه جنگلی ایران - تورانی است، اجرا می شود.
شمسی ، ساماندهی دام های موجود،حذف دام های مازاد،ساماندهی بهره برداران جنگلی،حفاظت و احیای عرصه های جنگلی و توانمندسازی جوامع محلی را از دیگر اهداف این طرح ذکر کرد.
رییس اداره جنگل داری و جنگل کاری منابع طبیعی یزد،میزان اعتبار طرح را 741 میلیون ریال و از محل اعتبارات ملی اعلام کرد.
جنگل های ناحیه ایران- تورانی در هشت استان شامل خراسان شمالی، رضوی و جنوبی ، زنجان، سمنان ، تهران ، قزوین و یزد پراکنده است و گونه غالب آن بنه و بادام می باشد.ک/3 650/1027/543 شماره 129 ساعت 12:24 تمام
۰ نفر