۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 7439264
T T
۰ نفر

برداشت رطب و خارک از نخلستانهای استان بوشهر

۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 7439264
برداشت رطب و خارک از نخلستانهای استان بوشهر ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/05/19 اقتصاد.برداشت خرما.بوشهر شماره 068 ساعت 11:32 تمام
۰ نفر