۱۳ تیر ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 7427084
T T
۰ نفر
حلقه گذاری پرندگان کنارآبزی در تالاب "صوفیکم" استان گلستان انجام شد .................................................................
گرگان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/04/87 داخلی.محیط زیست.تالابها.پرندگان.
حلقه گذاری پرندگان کنارآبزی در سطح تالاب "صوفیکم" استان گلستان، تیر ماه جاری به مدت ده روز انجام شد.
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی حفاظت محیط زیست گلستان روز پنجشنبه گفت: حلقه گذاری این پرندگان، با هدف آشنایی با وضعیت جمعیتی، میزان زادآوری و داشتن اطلاعات آماری آنان انجام می شود.
"محسن جعفری نژاد" در مصاحبه با خبرنگار ایرنا افزود: حلقه گذاری پرندگان پس از سر برآوردن جوجه از تخم و تا قبل از آمادگی برای پرواز، صورت می گیرد.
وی، گونه های مورد نظر در حلقه گذاری پرندگان کنارآبزی، در تالاب صوفیکم را جوجه "سلیم کوچک" و جوجه "چوب پا" نام برد.
به گفته وی، کار حلقه گذاری در تالابی صورت می گیرد که پرندگان جوجه آور، با جمعیتی در حد کلنی (گروه ) در آن، حضور داشته باشند.
گفتنی است یکی از راههای پایش پرندگان، بررسی شرایط و مطالعه روند تولید مثل است و از برنامه های مطالعه دوره تولید مثل پرندگان، حلقه گذاری جوجه هاست.
این بررسی ها، سبب شناسایی زیستگاه پرندگان به لحاظ مساعد بودن شرایط زیستی برای آنان و یا بر عکس سبب شناسایی عوامل نامساعد و وارد آمدن فشارهای محیطی بر زیستگاه، خواهد شد.
حلقه گذاری پرندگان کنارآبزی در تالاب صوفیکم، امسال برای دومین سال پیاپی به اجرا درآمده است و طی آن، تغییرات در فصل زادآوری این پرندگان طی یک سال اخیر مورد مطالعه قرار می گیرد. "تالاب شکار و تیراندازی ممنوع صوفیکم" استان گلستان، 33 هزار و 370 هکتار وسعت دارد و ورودی این تالاب از کیلومتر 25 جاده "آق قلا" به مرز "اینچه برون" در شمال استان، آغاز می شود.ک 3 506/602/ 579 شماره 086 ساعت 11:26 تمام
۰ نفر