۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 7409277
T T
۰ نفر
اعضای هیات مدیره جدید اتاق بازرگانی اراک مرکزی انتخاب شد ........................................................
اراک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/02/87 داخلی.اقتصادی.اتاق بازرگانی هیـات مدیره جدید اتـاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک شامگاه شنبه با حضـور نمایندگان اتاق بازرگانی انتخاب شد.
"محمدعلی عباسی" به عنوان رییس، "سعید گرگبندی" به عنوان نایب رییـس اول، "محمـدرضا جعفری" به عنوان نایب رییس دوم، "حیدر پیمان فر" به عنوان خزانه دار و"حجت الله شهرجردی" به عنوان منشی انتخاب شدند.
هـمچنین از میان هشت کاندیدای نمایندگی اتاق بازرگانی اراک دراتاق ایران، آقایان "سعید گرگبندی"، "محـمدعلی عباسی"، دکتر " بهـروز محمدی" و "حیدر پیمان فر" برگزیده شدند.
علت برگزاری زودهنگام انتخابات اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن اراک استعفای جمعی اعضای هیات مدیره بود.
دریازده سال فعالیت اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن اراک چهاردوره انتخابات رسمی برگزار شده است.ک/3 560/557 شماره 042 ساعت 09:51 تمام
۰ نفر