۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 7407250
T T
۰ نفر
مراجعه کنندگان به آزمایشگاهها در خطای آزمایش دخیل هستند .......................................................
اصفهان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/02/87 داخلی.علمی.پزشکی.علوم آزمایشگاهی.
یک متخصص علوم آزمایشگاهی گفت: برخی از مراجعه کنندگان به آزمایشگاهها در خطای آزمایش های خود، دخیل هستند.
دکتر "فرهاد متقی" روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: عوامل بروز خطا در آزمایش مختلف اند و نباید صرفا خطا را درچهارچوب انجام آزمایش ببینیم، زیرا ممکن است خطاناشی از شرایط قبل ازمراجعه بیمار به آزمایشگاه و یا تفسیر غلط نتایج آزمایش باشد.
وی اظهار داشت: آماده سازی بیمارقبل ازنمونه گیری از نظر نوع رژیم غذایی، ساعات ناشتا بودن، خواب، توجه به دستورات پزشک و پرهیز ازمصرف بعضی داروها که باعث تغییر زیاد در نتایج آزمایش می شود، باید مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: جنس، سن، چاقی، نژاد، استرس، هیجان، اضطراب و موقعیت قرار گرفتن بدن در زمان نمونه گیری و روش آزمایش ازجمله عواملی است که بر نتیجه آزمایش تاثیر دارد.
این متخصص علوم آزمایشگاهی افزود: پخش برخی فیلم وسریال های تلویزیونی نیز مردم را نسبت به جواب آزمایش ها بی اعتماد کرده است.
وی گفت : خدمات آزمایشگاهی در سه مرحله قبل یا peranality ، مرحله انجام آزمایش یا analitycal ومرحله بعد ازآزمایش یا postanalitycal دارای عنصر کیفیت است تا از بروز خطا جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه در سال های اخیربسیاری از آزمایشگاههای دولتی و خصوصی به دستگاههای به روز کنترل آزمایش مجهزند،گفت: ایجاد ارتباط حرفه ای بیشتر بین پزشکان و آزمایشگاه، یکپارچه و شبکه ای شدن نظام مدیریت کیفیت، آموزش کیفی به مدیران و کارکنان آزمایشگاهها باعث افزایش سطح علمی و کاهش خطاهای آزمایشگاهی و اعتماد بیشتر مراجعه کنندگان و پزشکان به نتایج آزمایشگاه می شود.
متقی افزود: در انجام آزمایش نیز عواملی چون مدیریت ، کارکنان آموزش دیده، وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی، کیت های آزمایشی و موادمرغوب در کاهش خطاهای آزمایشگاهی نقش بسزایی دارد.
علوم آزمایشگاهی یکی از رشته های گروه علوم پزشکی است که شامل رشته ها و فعالیت های میکروب شناسی ،انگل شناسی، خون شناسی،بانک خون ،بیوشیمی ،سرم شناسی، ایمنی شناسی، ویروس شناسی، قارچ شناسی و کنترل کیفی می باشد.
7133/558/ 607 شماره 347 ساعت 15:39 تمام
۰ نفر