۲۸ فروردین ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 7396075
T T
۰ نفر
معاون شهردار تهران: تمام برنامه ریزی ها باید عدالت محور باشد ..........................................................
تهران بزرگ ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/01/87 داخلی.اجتماعی.برنامه ریزی.عدالت.
معاون هماهنگی وبرنامه ریزی شهرداری تهران گفت: تمام برنامه ریزی ها باید عدالت محور و با هدف توسعه عدالت در جامعه باشد.
واعظ مهدوی روز چهارشنبه درحاشیه کارگاه ابزار سنجش عدالت در شهر تهران در جمع خبرنگاران افزود: نقش مهم دولت در برنامه ریزی ها، توزیع عادلانه توسعه و عدالت برای همه اقشار جامعه است.
وی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی ها نباید به نحوی باشد که امکانات تنها در اختیار اقشار خاصی قرار گیرد، بلکه باید به گونه ای باشد که نابرابری ها و فاصله ها برای دسترسی یک اندازه همه اقشار جامعه به توسعه، کاهش یابد.
مهدی گفت: هدف گذاری برای برنامه ریزی باید به تحقق برابری و عدالت در جامعه منجر شود.
وی ادامه داد: شاخص ها و سنجش عدالت باید برای میزان برنامه ریزی در پایتخت مشخص شود، زیرا شاخص ها و سنجش، بخش لاینفک نظام برنامه ریزی است.
معاون شهردار تهران افزود: با راه اندازی کارگروه و معرفی ابزار سنجش عدالت در شهر، نظام برنامه ریزی سازماندهی خواهد شد.
مهدوی گفت: شناخت و معرفی ابزارها و شاخص های سنجش عدالت درشهر نظام برنامه ریزی را هدایت و سیاست های اجرایی را برای از بین بردن نابرابری ها تقویت خواهد کرد.
وی افزود: کارگاه ابزار سنجش عدالت در شهر با همکاری همه نهادها، سازمانها و دستگاههای اجرایی، آموزشی، فرهنگی و علمی، تمام ابزارهای سنجش عدالت در حیطه کاری خود در زمینه توسعه عدالت را شناسایی و معرفی می کند.
مهدوی تاکید کرد: بدون شناخت ابزارسنجش عدالت در شهر نمی توان نتیجه اقدامات برنامه ریزی را سنجید و به سمت عدالت همه جانبه حرکت کرد. ک/2 تهرام/537/588/684 شماره 238 ساعت 13:40 تمام
۰ نفر