۱۹ فروردین ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 7392045
T T
۰ نفر
مصرف سرانه ماهی در آذربایجان شرقی کمتر از یک دوم سرانه کشور است ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/01/19 علمی آموزشی تبریز - مصرف سرانه ماهی و دیگر آبزیان در آذربایجان شرقی به دلیل نبود آگاهی لازم در ارتباط با فواید مصرف آبزیان در رژیم غذایی حدود سه کیلوگرم است.
این میزان مصرف سالانه مردم استان، به مراتب کمتر از سرانه مصرف کشور است که در سطح 7/7کیلوگرم اعلام شده است.
کارشناسان تغذیه مرکز بهداشت و درمان تبریز معتقدند: استفاده نکردن از برنامه غذایی ماهی در مراکز بزرگ آموزشی بخصوص دانشگاهها و عادت نداشتن مردم شمال غرب کشور به طعم و بوی ماهی نسبت به سایر استانها، از دلایل کم بودن سرانه مصرفآبزی است.
به عقیده این کارشناسان،در صورت افزایش سرانه مصرف آبزیان توسط مردم در این استان از میزان بیماریهای قلب و عروق کاسته و درمصرف سرانه گوشت قرمز و آبزیان تعادل ایجاد میشود.
در این رابطه یک کارشناس شیلات استانآذربایجان شرقی نیز نبود مراکز مطمئن عرضه آبزیان بخصوص ماهی درسطحاستان را از دلایل عدم تمایل مردم بهمصرف این ماده مهم غذایی دانست و افزود:از یک دههگذشته تاکنون اقداماتی برای آموزش مردم درجهت نحوه پخت آبزیان و راههایتشخیص گوشت سالم آبزیان آغاز شده است ولی تا رسیدن بهمرحله مطلوب در این رابطه درشمالغرب کشور فاصله قابل توجه وجود دارد.
مدیرکل شیلات آذربایجان شرقی نیز میزان تولید انواع ماهی در سطح آبگیرها ، استخرها و پشت سدهای این استان را سالانه سههزار تن اعلام کرد و افزود: برگزارینمایشگاهها و جشنوارهها،برگزاری همایشهای آموزشی از اهم برنامههای این اداره برای فرهنگسازی برای افزایش مصرف آبزیان توسط مردم دراین استان است.
حسن آخوندیساماندهی بازارهای عرضه محصولات شیلاتی و نیز برنامهریزی برای تولید محصولات جدید شیلاتی را از جمله برنامههای در دستورکار برای سال جاری توسط شیلات در این استان اعلام کرد.
به گفته وی ، شیلات قصد دارد تا با افزایش ارتباط خود با برخی ادارات ، سازمانها و مراکز بهداشتی در سال جاری گامهای موثری را در جهت افزایش سرانه مصرف آبزیان در غذاخوریهای ادارات و مراکز صنعتی بردارد.
یک شهروند تبریزی نیز یکی از مهمترین دلایل عدم اقبال مردم استان به مصرف آبزیان را بالابودن قیمت ماهی از یکسو و نیز عدم آشنایی مردم با انواع آن و عادت نداشتن به طعم آبزیان توسط اغلب مردم عنوان کرد.
حسین راعیمعتقداست کهرسانه اصلی کشور باید با تدوین و تولید برنامههای مفید مردم را با فواید و راههای مصرف بهینه گوشت آبزیان آشنا کند.
مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی نیز به مردم استان نسبت به افزایش نظارت مستمر کارشناسان این اداره بر مزارع پرورش ماهی اطمینان داد و گفت: اغلب ماهیان و گوشت آبزیان عرضه شده در مراکز توزیع از بهداشت و سلامت لازم برخوردار است.
دکتر مسعود محمدیان یادآور شد: در این استان افزون بر 390مرکز پرورش ماهی فعال است و از آغازسال جاری با توسعه دفتر آبزیان در اداره دامپزشکی ، نظارت مستمر بر آنها در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته وی، در نخستین ماه 87یکهزار و 357نمونه از مزارع برای بررسی بیماریهای انگلی،باکتریایی، قارچی،ویروسی و فیزیکوشیمیایی آب و غذای ماهی صورت گرفته است.
محمدیان تاکید کرد که براساس نتایج حاصله از این نمونهبرداریها در مجموع 69اقدام درمانی در جهت مقابله با انواع بیماریهای ماهی صورت گرفته است.
وی خواستار ملزم شدن پرورشدهندگان ماهی برای حضور مستمر دامپزشکان در این مزارع برای اطمینان بیشتر از سلامت تولیدات آنان در این عرصه شد.
بهرحال آنچه بهنظر میرسد در سبد مصرف غذاییجمعیت کشور باید دارای جایگاه مهمی باشد ، فرآوردههای گوشتی آبزیان است که حتی مصرف سالانه 7/7کیلو نیز از میزان مصرف جهانی آن که درسطح 16/4کیلو میباشد به مراتب کمتر است.
بنظر میرسد ارائه راهکارهای عملی ازسوی دستاندرکاران وزارت جهاد سازندگی و شرکت شیلات از یکسو و نیز جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی برای ترغیب مردم برای مصرف این غذای مفید و موثر برای سلامت بدن گامهای بایسته برای تضمین سلامت عمومی از راه تغذیه سالم باشد.کد/4 شماره 028 ساعت 09:56 تمام
۰ نفر