۲۷ بهمن ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 7377436
T T
۰ نفر
هویج می تواند به پالایش خاکهای آلوده به فلزات سنگین کمک کند # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/11/27 علمی آموزشی.گیاه شناسی.پالایش خاک.هویج نتایج تحقیق پژوهشگران علوم خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس نشان دادکه هویج توانایی زیادی در جذب و تجمع سرب در اندام های خود دارد بنابر این می تواند به عنوان گیاهی بیش اندوز در فناوری پالایش سبز مورد استفاده قرار گیرد. به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس ، یکی از روش ها برای افزایش کارآیی پالایش سبز خاک های آلوده به فلزات سنگین، استفاده از عوامل کمپلکس کننده در خاک است. سرب به عنوان یکی از مهمترین آلاینده های فلزی، عمدتا در لایه های سطحی خاک تجمع می یابد. از مقدار کل سرب موجود در خاک، تنها بخش اندکی از آن در خاک محلول می شود ؟ بنابراین افزایش حلالیت آن در خاک برای موفقیت پالایش سبز ضروری است. مهندس ابراهیم بابائیان، مجری طرح با بیان این مطلب گفت: اثر کاربرد تعدادی از کی لیت های طبیعی و مصنوعی بر افزایش حلالیت سرب در خاک و به دنبال آن جذب توسط گیاه هویج و انتقال از ریشه به شاخساره، به صورت آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 60 تیمار و سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. وی در ادامه به تشریح مراحل پروژه تحقیقاتی خود پرداخت و افزود: پس از کاشت گیاه، تمامی مراحل داشت در طول دوره رشد (پنج ماه ) انجام شد. در انتهای دوره رشد و 10 روز پیش از برداشت گیاه، کی لیت ها به گلدان ها افزوده شدند. مجری این طرح ادامه داد:سپس گیاهان برداشت، شسته، آون خشک، آسیاب، هضم و عصاره گیری شدند. غلظت سرب عصاره گیری شده با روش DTPA و کلرید کلسیم 01 /0 مولار با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. بابائیان در خصوص نتایج این پژوهش گفت: نتایج نشان داد کاربرد کی لیت ها به طور عام باعث افزایش جذب سرب توسط هویج شد. با افزایش سطوح کی لیت، غلظت سرب نیز در شاخساره و ریشه افزایش یافت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هویج توانایی زیادی در جذب و تجمع سرب در اندام های خود دارد؟ بنابراین می تواند به عنوان گیاهی بیش اندوز در فن آوری پالایش سبز مورد استفاده قرار گیرد. این تحقیق در قالب یک پایان نامه دانشجویی با راهنمایی دکتر مهدی همایی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است. علمی /1354
۰ نفر